Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Κυριακή: Αργία και Γιορτή
Η Κυριακή μας είναι για όλους μας και για τον καθένα ξεχωριστά:

 

          -Ημέρα θείας λατρείας και Ευχαριστίας, γιορτή για τον άνθρωπο.

          -Ημέρα ψυχαγωγίας και αγαλλίασης.

          -Ημέρα αγαθοεργίας, στροφής προς τον συνάνθρωπο.

          -Ημέρα μετάνοιας και αναγεννητικού στοχασμού.

          -Ημέρα ανάπαυσης για όλους τους εργαζόμενους από τον εβδομαδιαίο μόχθο, που την κατοχύρωσαν με τους αγώνες τους.

          -Ημέρα ριζοσπαστικής ισοτιμίας όλων, αλληλοσεβασμού και ενότητας, που ξεκινά από την πρωινή Θ. Λειτουργία μας. Ισοτιμίας πλουσίων και φτωχών, αρχόντων και λαού, ομοεθνών και αλλοεθνών, λευκών  και εγχρώμων και κατάργησης άλλων διακρίσεων, που υποβαθμίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο.

          -Είναι ημέρα που η παράδοση μας αναβαθμίζει και τον πιο ταλαίπωρο, βασανισμένο και καταφρονημένο άνθρωπο στο βάθρο του Υιού του Θεού και συγκληρονόμου της Βασιλείας Του, και άρα υπέρτατης αξίας αδελφό μας.

          -Η Κυριακή γιορτή και αργία είναι η αναφορά και το θεμέλιο της οικογενειακής μας συνοχής.

 
Γι’ αυτό η κατάργηση της Κυριακής Γιορτής και Αργίας δεν πρέπει να περάσει!  

 

Πηγή: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», φ. 928, 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Εκτρώσεις: Η φρικώδης σιωπηλή γενοκτονία!

ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ: Η ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΣΙΩΠΗΛΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ! Η ζωή, το μεγάλο και δυσεπίλυτο μυστήριο! Ένα μυστήριο, απέναντι στο οποίο ο άνθρωπος στάθ...