Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Αυτογνωσία


            

« Εθαυμαστώθη η γνώσις σου εξ εμού» (Ψαλμ. 138,6

«Την γνώσιν περί σου- του Θεού- θαυμαστώς εξεύρον»

«Eύκολοι εσμέν γνώναι ουρανόν μάλλον ή εαυτούς» (Μ. Βασίλειος)
          
Αν θέλουμε να δούμε και να μάθουμε ποιος και τι είναι ο Θεός, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο, παρά να μελετήσουμε τον εαυτό μας. Και στη σπουδή μας αυτή τότε θα ανακαλύπτουμε συνέχεια το μεγαλείο και του εαυτού μας, αλλά προπάντων του Δημιουργού μας!
                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Άγιος Παΐσιος εξηγεί τι αισθάνεται κάποιος, όταν πεθαίνει

«Γέροντα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται;»  Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα;», αλλά «φαϊν...