Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Αυτογνωσία


            

« Εθαυμαστώθη η γνώσις σου εξ εμού» (Ψαλμ. 138,6

«Την γνώσιν περί σου- του Θεού- θαυμαστώς εξεύρον»

«Eύκολοι εσμέν γνώναι ουρανόν μάλλον ή εαυτούς» (Μ. Βασίλειος)
          
Αν θέλουμε να δούμε και να μάθουμε ποιος και τι είναι ο Θεός, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο, παρά να μελετήσουμε τον εαυτό μας. Και στη σπουδή μας αυτή τότε θα ανακαλύπτουμε συνέχεια το μεγαλείο και του εαυτού μας, αλλά προπάντων του Δημιουργού μας!
                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δ.Γαλάνης, τρισάγιο και Δύναμις ήχος Βαρύς.

Ο Πρωτοψάλτης και Καθηγητής Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής, Δημήτρης Γαλάνης, ψάλλει το Τρισάγιο και Δύναμις του Νικολάου Σμύρνη...