Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Παράκληση στους Φίλους του Θεού

Ταις προς Χριστόν σου ικεσίαις Άγιε, Μηνά πανεύφημε, ρύσαι ημάς τάχος, των δεινών και θλίψεων, και πάσης περιστάσεως, και νοσήματος μάκαρ· σε γαρ προστάτην κεκτήμεθα, προς Θεόν Πανεύφημε άπαντες.

Ανύψωσον ευσεβών κραταίωμα, τη εντεύξει σου Μηνά προς τον Κτίστην συ γάρ ημών ο προστάτης Παμμάκαρ, και σε υμνούμεν εν πίστει θαυμάσιε, απάλλαξον πάσαν ημών, αθυμίαν εν τάχει αείμνηστε.

Υπέρ ήλιον μάκαρ, έλαμψας εν κόσμω ακτίσι των έργων σου, και θαυμάτων όντως, ταις ελλάμψεσι πλείστους ελάμπρυνας. Διό πάντες πόθω, σε ευφημούμεν Θεοκήρυξ, ταις λιταίς σου Μηνά ημάς φώτισον.

Μηνάν τον Αθλοφόρον, συν τω σεπτώ, θείω Βικεντίω, και τον Βίκτωρα εν ταυτώ, της Ορθοδοξίας, τους τρεις λαμπρούς φωστήρας, και των Μαρτύρων κλέος, ύμνοις τιμήσωμεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανάσταση νεκρής για να κοινωνήσει

O αρχιμ. Βενέδικτος Πετράκης (†8 Σεπτεμβρίου 1961) ανέπτυξε μια θαυμαστή ποιμαντική δραστηριότητα στην Ι. Μητρόπολι Αιτωλοακαρνανίας κα...