Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Όσοι ταπεινώνουν τους αμελείς….


Όσοι εξ αφορμής των αγώνων των ταπεινώνουν τους αμελεστέρους, επαιρόμενοι, αυτοί νομίζουν ότι θα δαικαιωθώμεν από τα σωματικά έργα. Όσοι πάλιν στηριζόμεθα εις την ψιλήν γνώσιν μας και εξουδενώνομεν τους αγνούντας, είμεθα πολύ αφρονέστεροι από τους προηγουμένους.


Οσίου Μάρκου του Ασκητού, «Περί των οιομένων εξ έργων δικαιούσθαι»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η νοερά προσευχή

Πρώτιστως σκοπός αυτής της “σταθερής” χρήσης της Ευχής του Ιησού είναι να εδραιωθεί μέσα μας, δια του θείου ελέους, η εσωτερική ησυχία ...