Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Το α΄ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ δ΄ Ήχου          Αναβλέψασαι του τάφου την είσοδον, και την φλόγα του Αγγέλου μη φέρουσαι οι Μυροφόροι συν τρόμω εξίσταντο, λέγουσαι. Άρα εκλάπη, ο τω ληστή ανοίξας παράδεισον, άρα ηγέρθη, ο και προ πάθους κήρυξαν την έγερσιν; Αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός, τοις εν Άδη παρέχων, ζωήν και Ανάστασιν.

Ερμηνευτική απόδοση

Αφού οι ευσεβείς μυροφόροι γυναίκες είδαν ανοικτή την είσοδον του τάφου, όπου είχαν τοποθετήσει το νεκρό σώμα του Κυρίου Ιησού, και μη μπορώντας να υποφέρουν την απαστράπτουσα από το φως μορφή του αγγέλου, εξεδήλωσαν την μεγάλη έκπληξή τους λέγοντας. Άραγε εκλάπη Αυτός που άνοιξε στο ληστή τον παράδεισο; Άραγε ηγέρθη από τους νεκρούς Αυτός που και πριν από το Πάθος Του είχε κηρύξει προφητικά την έγερση; Πραγματικά αναστήθηκε ο Χριστός και Θεός μας, παρέχοντας σ’ αυτούς που ήταν δέσμιοι στα τάρταρα του Άδη τη ζωή και την Ανάσταση.

Σχόλιο πνευματικής οικοδομής

      Τα έχασαν μπροστά στο θέαμα του αστραφτερού αγγέλου οι ευσεβείς μαθήτριες και τα ερωτηματικά, για το τι έγινε το σώμα του Χριστού, πού το είχαν ενταφιάσει, γίνονταν εντονότερα. Όταν όμως συνειδητοποίησαν τα γεγονότα και είδαν τα ολοφάνερα πειστήρια της Αναστάσεώς Του, ξέσπασαν σε ευφρόσυνο ύμνο : «Αληθώς ανέστη Χριστός Θεός…» .
          Πολλά ερωτηματικά, ίσως έρχονται και στη δική μας ψυχή για το ένα ή το άλλο πρόβλημα της πίστεώς μας. Όταν όμως η διάθεσή μας είναι αγαθή, η απάντηση θα έλθει φωτεινή και πειστική. Η ανθρώπινη αδυναμία και ο ατελής νους του ανθρώπου, είναι αλήθεια πως δεν επιτρέπουν να συλλάβουμε ολόκληρο το μυστήριο της θυσίας και το θρίαμβο του Χριστού. Γι’ αυτό μας χρειάζεται η καθαρότητα της καρδιάς και η ταπείνωση για να μπορούν τα μάτια της ψυχής μας να βλέπουν όλο και πιο πολλές πλευρές του μεγάλου θαύματος της ζωής που τόσο άπλετα το φωτίζουν οι αναστάσιμες ακτίνες.

          Γ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: