Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΑΓΙΩΝΥΜΟ ΟΡΟΣ β'Ι.Μ.Βατοπαιδίου

Αρσανάς Σκήτης Αγ.'Αννης
Ι.Μ.Βατοπαιδίου


Ι.Μ.Βατοπαιδίου

Ι.Μ.Βατοπαιδίου

Ι.Μ.Βατοπαιδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αντιαιρετικά: Εκκλησία κι Αγία Γραφή (α΄)

Η Εκκλησία γέννησε την Αγία Γραφή. Αυτή είναι το περιέχον. Αυτή εγγυάται για τη θεοπνευστία της Γραφής. Αυτή κατοχυρώνει το κύρος της ...