Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Η αποκάλυψη του Θεού στην καρδιά μας
          Θα ήταν ανόητο και αφελές να αναζητούμε τον Θεό με τη λογική και τη διάνοιά μας. Επομένως η Πλατωνική και Αριστοτελική μεταφυσική δεν είναι ο δρόμος για να γνωρίσουμε τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνουν όλοι οι γέροντες και οι άγιοι του Θεού σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του χριστιανισμού. Η λογική και ο ορθολογισμός δεν μπορούν να διερευνήσουν και να γνωρίσουν εκείνο που είναι πέρα από τη λογική και τον ορθολογισμό.
          Ο ίδιος ο Χριστός μας αποκάλυψε τη μέθοδο. Μας είπε πως όχι μόνο είμαστε ικανοί να διερευνήσουμε τον Θεό, αλλά μπορούμε επίσης να ζούμε μαζί Του, και να γίνουμε ένα μαζί Του. Και το όργανο με το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε αυτό δεν είναι ούτε οι αισθήσεις, ούτε η λογική μας, αλλά η καρδιά μας.
          Το υπαρξιακό θεμέλιο του ανθρώπου είναι η καρδιά του. Η καρδιά δεν είναι μόνο ένα πολύτιμο φυσικό όργανο που κρατά το σώμα ζωντανό, αλλά και το κέντρο των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων, το κέντρο του «είναι» μας, της ύπαρξής μας ως προσώπων. Επομένως, ο Θεός αποκαλύπτεται στην ανθρωπότητα μέσα από την καρδιά.  Αυτό μας διδάσκουν οι άγιοι πατέρες ανά τους αιώνες, ότι δηλ. ο Θεός μιλά στους ανθρώπους μόνο μέσα από την καρδιά, η οποία αποτελεί το οπτικό όργανο μέσα από το οποίο μπορεί κανείς να βιώσει τον Θεό. Επομένως εκείνοι που λαχταρούν να δουν τον Θεόν δεν μπορούν να το κάνουν με άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα, να διαβάσουν Πλάτωνα ή Αριστοτέλη  ή να μελετήσουν την επιστήμη.
          Όσο μεγάλη κι αν είναι η φιλοσοφία που δίδαξαν αυτοί οι μεγάλοι διανοητές, δεν είναι αυτός ο δρόμος  για τον Θεό. Μόνο η καθαρότητα και η αγνότητα της καρδιάς ημπόρει να μας οδηγήσει στον Θεό. Αυτή την έννοια έχει ο μακαρισμός του Χριστού: «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται».
          Εκείνοι, λοιπόν, που θέλουν να διερευνήσουν αν υπάρχει ο Θεός ή όχι πρέπει να εφαρμόσουν την κατάλληλη μεθοδολογία, η οποία δεν είναι άλλη από τον εξαγνισμό της καρδιάς από εγωιστικά πάθη και ακαθαρσίες. «Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψόμεθα τω απροσίτω φωτί της αναστάσεως».

Ο Λεμεσού ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, «Το όρος της σιωπής»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τι φταίει, Γέροντα, που θυμώνω με το παραμικρό…

–Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. –Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί; Αν νευριάζης, πρέπει να εξετάσης να δης μήπως...