Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Η έννοια του Νου
 Η λέξη «νους» έχει δύο σημασίες. Ο «νους» συχνά ταυτίζεται με την καρδιά και, όταν λέμε καρδιά, εννοούμε το κέντρο των σωματικών  και ψυχικών δυνάμεων του ανθρώπου. Αυτό εννοούσε ο Χριστός όταν είπε: «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Σε άλλες περιπτώσεις όμως ο νους θεωρείται απλώς αυτό που τώρα ονομάζουμε διάνοια ή λογική. Αυτές οι διακρίσεις είναι σημαντικές για αρκετούς λόγους. Εκείνο που προσέχουμε συχνά είναι ότι ο νους  ή η  λογική των ανθρώπων μπορεί να είναι καθαρή, αλλά η καρδιά τους όχι. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί σε ορισμένες καταστάσεις  να έχει σωστή κρίση ή να σκέπτεται καθαρά. Όμως, ο ίδιος αυτός άνθρωπος μπορεί να διαπράξει κάποιες πράξεις που γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι αξιόμεμπτες, επειδή η καρδιά του είναι ακάθαρτη. Η καρδιά, το κέντρο της ψυχοσωματικής του ύπαρξης, είναι δέσμια των λογισμών του.


Πηγή: Λεμεσού ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, «Το Ορος της Σιωπής» -Στρατηγικές

Δεν υπάρχουν σχόλια: