Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

“......ότι δυσκόλως πλούσιος....”


Είναι αρκετά σαφές πως στο κέντρο του Χριστιανισμού βρίσκεται η αποταγή του πλούτου, κάθε πλούτου. Η ομορφιά της πτωχείας! - υπάρχει φυσικά και η ασχήμια της φτώχειας, αλλά υπάρχει και η ομορφιά της. Ο Χριστιανισμός φωτίζεται μόνο από την ταπείνωση, από μια “πτωχεία” της καρδιάς. Η φτώχεια δεν συνίσταται πάντα στην έλλειψη κάποιου πράγματος- αυτή είναι η ασχήμια της- αλλά στο να ικανοποιείται κάποιος με ό, τι υπάρχει.
     π. Αλεξ. Σμέμαν

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἂν ἔπεσες, ἀδελφέ μου, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θεϊκοῦ νόμου, μὴν ἀπελπίζεσαι. Ἀγωνίσου νὰ ἐπιστρέψεις καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ στολίσει καὶ θὰ σὲ στερεώσει μὲ τὶς ἀρετές του"

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνικὴ:   Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ»: Ἑρμηνεία τοῦ τετάρτου Ἀναβαθμοῦ τοῦ Α΄ ἤχου: Ἀντί...