Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Η βάση της Θεολογίας


Στην διδασκαλία του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου παρατηρούμε  έξι βασικά σημεία:
          Το πρώτο είναι η Θεαρχία, που είναι η αρχή της θεώσεως.
          Το δεύτερο σημείο είναι ότι από την μετοχή στις δυνάμεις του Θεού έχουμε τις Θεονυμίες, και οι βασικότερες Θεωνυμίες είναι ότι ο Θεός είναι Αγαθός και Καλός. Το Αγαθός σημαίνει πρόοδος, φως που έρχεται προς εμάς, και το Καλός, σημαίνει ότι ανάπτει τον πόθο γι’ Αυτόν.
          Το τρίτο σημείο είναι η μετοχή στις Θεονυμίες, δηλαδή η Ιεραρχία, η οποία σημαίνει αρχή της ιερότητος, μετοχή στις Θεονυμίες, είναι η μέθεξη των θεονυμιών και αυτό είναι η ιερά τάξη, η ιερά επιστήμη, η ιερά ενέργεια. Έτσι έχουμε την ουράνια ιεραρχία, την εκκλησιαστική ιεραρχία, και η ιεραρχία στον νουν του ανθρώπου.
          Το τέταρτο είναι οι Τελετές, τα Μυστήρια που τελούνται στην Εκκλησία.
          Το πέμπτο είναι η ενανθρώπηση του Χριστού, που έχει σκοπό να ανάψει την δίψα και τον πόθο του ανθρώπου για να ζει αυτήν την ενότητα με την Θεαρχία.
          Και τέλος, το έκτο, είναι ότι ο εκτός της Ιεραρχίας κόσμος είναι ο κόσμος που δεν μετέχει της Θεοείδειας, της φωτοχυσίας, της δόξας. Είναι ο κόσμος πριν την ενανθρώπηση του Χριστού.
          Αυτή είναι η βάση της θεολογίας όλων των Πατέρων, είναι η βάση της θεολογίας του αγίου Ιεροθέου. Την ορθόδοξη ερμηνεία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη την έκανε ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Στην συνέχεια, θεωρώ, ότι αυτήν την διδασκαλία έχει και ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

          Ναυπάκτου Ιεροθέου: Θεαρχία και Ιεραρχία. “Παρέμβαση” τ. 248

Δεν υπάρχουν σχόλια: