Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

Δῶστε στοὺς φτωχούς , του Αγ.Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Επειδή πολλοί αδελφοί μπορεί να σκανδαλίζονται με τους ιερείς που συνήθως ζητάνε συνεχώς χρήματα για φιλανθρωπικές πράξεις και μπορεί να τους μπαίνει ο κακός λογισμός, παραθέτουμε στη συνέχεια ένα πνευματικό και ουσιώδες κείμενο του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο πιστεύουμε ότι θα τους καλύψει πλήρως.

Ξέρω τι πολλο π τος συγκεντρωμένους πάλι θ μς κατηγορήσουν, ταν μιλομε γι᾿ ατά, κα θ πον «Μή, σ παρακαλ, μ γίνεσαι φορτικς κα βαρετς στος κροατές· φησέ το στ συνείδηση το καθενός, φησέ το στν κρίση τν κροατν· τσι τώρα μς ντροπιάζεις, μς κάνεις ν κοκκινίζουμε!...».

λλ᾿ χι! Ατ τ λόγια δν τ νέχομαι! Γιατί οτε Παλος ντρεπόταν ν νοχλ συνέχεια γι τέτοια πράγματα κα ν ζητ σν ζητιάνος. Ἐὰν λεγα τοτο, δηλαδ δός μου, φέρε γι τ σπίτι μου, σως νά ταν ντροπή. ν κα οτε τότε θά ταν ντροπή. «Ο γρ τ θυσιαστηρί», λέγει, «προσεδρεύοντες, τ θυσιαστηρί συμμερίζονται» (Α Κορ. 9,13). Πλν μως πιθανν ν μ κατηγοροσε κάποιος, τι μιλ γι τν αυτ μου· τώρα μως παρακαλ γι᾿ ατος πο στερονται, μλλον χι γι᾿ ατος πο στερονται, λλ γι σς πο δίνετε· γι᾿ ατ κα μιλ χωρς ν ντρέπομαι.

Γιατί πο εναι ντροπ σν π, δσε στν Κύριο πο πειν, ντσε τον πο γυρίζει γυμνός, φιλοξένησέ τον πο εναι ξένος; Δεσπότης σου δν ντρέπεται μπροστ σ᾿ λη τν οκουμένη ν λέγ «πείνασα κα οκ δώκατέ μοι φαγεν» (Ματθ. 25, 42), νενδεής, κενος πο δν χει νάγκη π τίποτε· κα γ θ ντραπ κα θ διστάσω; Σ παρακαλ, μακρι τέτοια πράγματα! Το διαβόλου εναι ατ ντροπή!

Δν θ ντραπ, λοιπόν. ντίθετα μάλιστα κα μ παρρησία θ π· δστε σ᾿ σους χουν νάγκη, κα θ φωνάζω πι δυνατ π᾿ ατούς. Γιατί ἐὰν κάποιος χ στοιχεα κα μπορε ν μς κατηγορήσ, τι ατ τ λέμε γι ν σς παρασύρουμε πρς φελός μας, κα μ τ πρόσχημα τν φτωχν κερδίζουμε μες, τότε πράγματι ατ δν εναι μονάχα ξια ντροπς, λλ κα μυρίων κεραυνν, κα οτε ξίζει ν ζον σοι κάνουν παρόμοια.

λλ άν, μ τ χάρη το Θεο, καθόλου δν σς νοχλομε γι τν αυτό μας κα κηρύττουμε δάπανο τ εαγγέλιο, χωρς βέβαια ν κοπιάζουμε πως Παλος, ρκούμενοι πάντως στ δικά μας, μ λο τ θάρρος θ σς λέγω, δστε στος φτωχούς· κα δν θ σταματήσω ν τ λέγω, κα ταν δν δίνετε θ σς εμαι σκληρς κατήγορος!

π τν ΜΓ μιλία του στν Α πρς Κορινθίους, Ε.Π.Ε. 18Α, 720 ξ.

Εσαγωγ κα πόδοση στ νεοελληνικ ρχιμ. Χρυσόστομος Π. βαγιανός, κδ. ποστολικ Διακονία τς κκλησίας τς λλάδος, θναι 1998.

Δεν υπάρχουν σχόλια: