Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Να αλλάξουμε το μέλλον!


Mήνυμα του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαου,
για τη νέα σχολική χρονια 2011-2012


«Αγαπητοί μαθητ
ς κα μαθήτριες τν Λυκείων Μεσογείων & Λαυρεωτικς,

Σ
ς εχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! Κα τ λέω ατ χι συμβατικά, πειδ τσι κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, λλ συνει­δητά, γιατ καλ χρονι πρτον δν εναι ννοια σαφς κα ατονόητη, δεύτερον εναι πολύτως ναγκαία κα τρίτον εναι ξαιρετικ δύσκολη.

κοτε τι ζομε σ μι περίοδο πρωτοφανος κρίσης. Εναι λήθεια. Κανες δν ξέρει πο βαδίζουμε. Ο λλαγς πο πισυμβαίνουν εναι νυπο­λό­γιστες κα πρόβλεπτες. Γύρω μας κυριαρχε νας παγκόσμιος πανικός. Ο πολι­τικοί διαρκς θριαμβολο­γον, πόσχονται, διαβεβαιώνουν, ντιμάχονται μεταξύ τους, τελικς μως δια­ψεύ­δονται π τς ξελίξεις. λοι μιλον γι οκο­νομικ κρίση. Κάποιοι σχυρίζονται τι στν πραγ­ματικότητα ζομε μία κρίση ξιν, λλ δν μπορον να μς πον τ σημαί­νει ατό.

Α
τ πο γ θ θελα σήμερα ν σς π εναι τι ποια κρίση, τουλά­χιστον στν πατρίδα μας, χει δύο χαρακτηρι­στικ πο σς φορον: πρτον εναι κρίση τς παιδείας κα δεύτερον ο συνέπειές της πηρεά­ζουν κυρίως τος νέους. Τ λάθη πο γιναν κα συνεχίζουν ν γίνονται, σες ο νέοι θ τ πλη­ρώσετε. Ατ τ στιγμ πληρώνουμε λάθη πο γιναν στν παιδεία τς τελευ­ταες δεκαετίες. ν παιδεία μας ταν πως πρεπε, τ πράγματα θ ταν πολ διαφορετικ σήμερα. Μς μαθαν ν πομνημονεύουμε πληροφορίες, λλ χι ν σκεπτόμαστε∙ ν δίνουμε ξετάσεις λλ χι ν μορφωνόμαστε∙ ν ζητομε κα ν διεκδικομε, λλ χι ν δημιουργομε∙ ν ντιδρομε, ν γανακτομε, λλ χι ν εμαστε λεύθεροι∙ ν διψμε γι τ καινούργιο λλ χι γι τ καλό. Μς σοπέδωσαν στ πολ λίγο κα πολ χαμηλά.

πάρχει τρόπος ν ντισταθομε κα λπίδα ν πιβιώσουμε. Πρέπει ν λλάξει παιδεία μας. Ν ποκτήσει πρώτη θέση στν κπαίδευσή μας γλσ­σα, στορία, σπουδ τς πίστης κα τς παράδοσής μας, καλλιέργεια τς λευ­­θερίας το πνεύματος. Ατ εναι ,τι πι σύγχρονο κα πίκαιρο πάρχει. Δυστυχς, χάσαμε τν θνική μας περη­φάνεια, τν στορικ συν­εί­δηση κα ψυχή μας, τ δύναμη τς βαθεις εσέβειας, πο δημιούρ­γησαν τν πολυδιάστατο πολι­τισμό μας. ρκεσθήκαμε σ συμβουλς κα συμβο­λισμος πο κούρασαν, σ στορικς πομνημονεύσεις πο δν εχαν σημασία, σ κανόνες κα πληροφορίες πο μέ­σως τ ξεχνς. Κα πορρίψαμε τν πλοτο μας χωρς ν τν χουμε προηγου­μένως γνωρίσει. Στν σοπέδωση πο πέβαλε παγ­κοσμιοποίηση, πατρίδα μας κατέβαλε τ μεγαλύτερο σως τίμημα π λες τς χρες. Κα τσι φτωχύναμε σ πολιτισμό, παιδεία κα πνεμα. Κα δν τ κατα­λάβαμε.

Καιρ
ς πλέον ν ξεσηκωθομε. Καινούργιο κρασ σ καινούργια σκιά! Τ πάντα πρέπει ν λλάξουν. Κα πειδ δν θ τ λλάξουν κάποιοι λλοι, καιρς ν μπομε στ παιχνίδι λοι. Κυρίως ο νέοι. λες ο καλς παναστάσεις γιναν π μπνευ­σμένους νέους. χι π γανακτισμένους, λλ π γις πανα­στα­τη­μένους. σες κα πρέπει κα μπορετε κα πιβάλλεται ν λλάξετε μ δική σας πρωτοβουλία τ μέλλον σας. χι μ βία, λλ μ δύναμη κα ποφασιστικό­τητα. Ο πανα­στάσεις δν γίνονται μ βόμβες μολότωφ κα λοστούς, οτε μ α­το­καταστροφικ προσφυγ σ ναρκωτικ οτε μ καταλήψεις, μ graphiti στος τοίχους κα μηδε­νιστικς πιλογές, λλ μ καθαρό­τητα, ρωισμ κα ξυπνάδα.
Ζητ­στε ποιότητα στν παιδεία σας. Ζητστε τέτοια παιδεία πο ν ξίζει τν κόπο σας, τέτοια παιδεία πο ν πενδύει σ ατν τ μέλλον σας. Τ κατε­στημένο σύστημα πέ­τυχε πατα­γωδς. Μς δείχνει μως τν μονόδρομο τς πι­στροφς στος θησαυ­ρούς μας, τν κατεύθυνση τς διορθωτικς πορείας μας. Πρωτο­τυ­π­στε παι­τντας πρτα π τος αυτούς σας συνέπεια, προσπάθεια, ψηλος στό­χους, ποιότητα, θος. Ρωτστε τος καθηγητές σας τ σημαίνουν ατ κα παι­τστε κυρίως π τν θεολόγο σας ν σς δείξει δρόμο γι τν λήθεια. ν δν μπορον ν σς βοηθήσουν, πιέστε τους ν καταλάβουν τς νάγκες σας κα τν ποστολή τους. Ατ ν κάνετε μ λους μας. Κυρίως μ τος ερες κα τν κκλησία. Μ λυπηθετε κανέναν μας. Πρέπει ν λλάξουν λα κα λοι μας.

Συνηθίζουμε νὰ λέμε «ὁ Θεὸς μαζί μας». Θέλω κι ἐγὼ νὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ ὄχι τυπικά. Καὶ μόνον ἡ ἀναζήτηση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ διευρύνει τοὺς ὁρίζοντες καὶ πλα­ταίνει τὴν καρδιὰ ὅσο τίποτε ἄλλο. Αὐτὸ χρειάζεστε. Ὁ θεὸς τῶν θρησκευ­τικῶν συμβουλῶν, τῶν ἱστοριῶν καὶ τῶν συμβολισμῶν εἶναι λίγος. Ὁ θεὸς ποὺ εἶναι μάθημα στὸ σχολεῖο μὲ βαθμὸ καὶ ἐξετάσεις δὲν ἀξίζει καὶ πολλά. Ὁ ἀληθινὸς Θεὸς εἶναι τὸ ζητούμενο. Αὐτὸς μόνο θὰ μᾶς λύσει τὸ πρόβλημα.

Σᾶς εὔχομαι λοιπὸν ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ καὶ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: