Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο από ύλη.Είναι και από πνεύμα


 Αρχ.Αστέριος Χατζινικολάου

Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο από ύλη, όπως όλο το Σύμπαν. Είναι και από πνεύμα. Δεν έχει μόνο σώμα, έχει και ψυχή και χαρα­κτηριστικό του «κατ' εικόνα» της ψυχής εί­ναι η ελευθερία.  Το κατ' εικόνα έχει δύο βασικά στοιχεία: τη λογικότητα και την ελευθερία. Όπως ο Θεός είναι υπέρτατος νους έτσι και ο άνθρωπος έχει λογική. Όπως ο Θεός είναι απολύτου ελεύθερο ον, έτσι έκανε και τον άνθρωπο ελεύθερο. Είναι λοιπόν μέσα στην κατασκευή του ανθρώ­που η ελευθερία. Και ο άνθρωπος μπορεί να πει ένα «ναι» ή ένα «όχι» στον Θεό. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι ένα επικίν­δυνο δώρο και τραγικό προνόμιο. Γιατί μπορεί αν τη χρησιμοποιεί σωστά να γίνει ένας μικρός Θεός και αν δεν τη χρησιμοποι­ήσει σωστά να καταστραφεί.
Η πραγ­ματική ελευθερία του ανθρώπου είναι να ταυτίσει το «θέλω» του με το «θέλω» του Θεού. Και να μην μπορεί να κάνει το κακό.
Είναι ένα ανώτερο επίπεδο, όπου ο άνθρωπος ταυτίζοντας τη θέληση του με τη θέληση του Θεού βρίσκει την απόλυτη ελευθερία. Εκεί καταξιώνεται ο άνθρωπος. Κάνοντας μόνο το καλό.
Αυτή εί­ναι η πραγματική ελευθερία και αυτή την ελευθερία κατακτούμε με τον αγώνα μας. Όχι εκ κατασκευής. Εκ κατασκευής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής. Με τον αγώνα μα και με τη χάρη του Θεού υπάρχει η ελευ­θερία της μη δυνατότητας επιλογής του κα­κού· αλλά αυτόματα επιλέγουμε το καλό. Εκεί είναι ο αγώνα του ανθρώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: