Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Πρόσωπο και κοινωνία


Οι Πατέρες της Εκκλησίας διαπιστώνουν τον δυναμισμό του προσώπου σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Και διατυπώνουν, ότι κανείς δεν πέφτει σε παραπτώματα χωρίς να παρασύρει και άλλους στην πτώση του αυτή. Κανείς, αντιθέτως, δεν σώζεται μόνος του. Σώζεται μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, ως μέλος της, ενός σώματος με αλληλοεπιδράσεις συνδεδεμένο με τα άλλα μέλη. Αλληλεγγύη χαρακτηρίζει, ενότης και συμπάθεια, όλα δηλαδή τα μέλη αισθάνονται τον αντίκτυπο, τις συνέπειες της πτώσεως η ανορθώσεως ενός μέλους. Αξίζει να δει ο μελετητής την αλληλοεπίδραση αυτή στην περίπτωση του αιμομίκτη της
Κορίνθου. Για την θλιβερή αυτή κατάσταση της κοινότητας ο απ. Παύλος γράφει στο Α΄ Κορ. 5.
         Εάν εμβαθύνουμε στην σκέψη αυτή βλέπουμε, ότι όποιος αληθινά πιστεύει, πιστεύει όχι ο ίδιος θέλει, αλλά και όσα θέλει. Πιστεύει μαζί. Ομολογία, συμφωνία. Σύμβολο. Κανείς ζώντας ειλικρινά στο σώμα της Εκκλησίας δεν μπορεί να συμπεριφέρεται εγωϊστικά, αυθαίρετα. Δεν μπορεί να ξεχωρίζει ό,τι κακώς σήμερα ονομάζεται “ιδιωτική” ζωή από την κοινωνική.
          Εάν ακόμη θελήσει ν’ αγαπήσει, θα αγαπήσει όπως αγαπά το όλο σώμα. Εάν θέλει να λατρεύσει, θα λατρεύσει από κοινού. Όσοι στους πρώτους αιώνες, αλλά και αργότερα, ήθελαν να ξεχωρίζουν, να κάμουν αυθαίρετα, να πιστεύουν όσα υπαγόρευε το άτομό τους. Σκεπτόμενοι τελείως υποκειμενικά ελέγοντο “αιρετικοί” ακριβώς διότι ξεχώριζαν άρθρα πίστεως από το σύνολον, και αντί να πιστεύουν εκ συμφώνου, επέβαλλαν την δική τους προσωπική αντίληψη.
          Κάθε πρόσωπο στη χριστιανική σκέψη ζει και αναπνέει σ’ ένα κλίμα κοινωνίας προσώπων, εκφράζει το πνεύμα του συνόλου. Κανείς ας μη υποτιμά τον ρόλο του ενός για την αρμονική λειτουργία του όλου σώματος. Σ’ ένα ρολόι, και το  μικρότερο εξάρτημα έχει την θέση του. Και πολλές φορές αυτά τα μικρά μέρη της μηχανής προσδιορίζουν την ακρίβεια η  την ελαττωματικότητα. Πόσα ωρολόγια δουλεύουν, αλλά δεν δουλεύουν σωστά; Ή πηγαίνουν πίσω η βιάζονται και πηγαίνουν πολύ μπροστά. Το σφάλμα δεν έγκειται στην μηχανή, αλλά σ’ ένα από τα μικρά εκείνα κομματάκια που προκαλούν αυτή την ανωμαλία.
          ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, Μητροπολίτου ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: