Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Να μη χάσκωμεν προς τα ξένα ! Αλ.Παπαδιαμάντης


Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης«Η λεγομένη ανωτέρα τάξις να μη περιφρονή αναφανδόν ό,τι παλαιόν, ό,τι εγχώριον, ό,τι ελληνικόν. Να καταπολεμηθή ο πιθηκισμός, ο φραγκισμός... Να μη χάσκωμεν προς τα ξένα. Να στέργωμεν και να τιμώμεν τα πάτρια. Είναι της εσχάτης εθνικής αφιλοτιμίας να έχωμεν κειμήλια, και να μη φροντίζωμεν να τα διατηρήσωμεν. Ας σταθμίσωσι καλώς την ευθύνην των οι έχοντες την μεγίστην ευθύνην». 

Από το άρθρο του «Ιερείς των πόλεων και ιερείς των χωρίων» (1896).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Απλό και Κατανοητό Κείμενο.