Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Λειτουργική γλώσσα

Αρχμ.Σωφρόνιος Σαχάρωφ


Είμεθα κατηγορηματικώς πεπεισμένοι ότι είναι αναγκαία η χρήσις της παραδεδομένης Λειτουργικής γλώσσης εν ταις εκκλησιαστικαίς ακολουθίαις. Ουδόλως υπάρχει ανάγκη αντικαταστάσεως αυτής υπό της γλώσσης της καθ ημέραν ζωής, πράγμα όπερ αναποφεύκτως θα καταβιβάση το πνευματικόν επίπεδον και θα προξενήση ούτως ανυπολόγιστον ζημίαν.
1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Σωστά θα συμφωνήσω.
εχει δίκιο ο Γέροντας.