Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ


Στάρετς Νίκωνος
Τώρα είναι καιρός δοκιμασιών. Εμείς έχουμε πίστη; Την πίστη του μπορεί να διατηρήσει εκείνος ο άνθρωπος που πιστεύει σταθερά και ειλικρινά, που ο Θεός είναι το παν γι’ αυτόν. Μόνος εκείνος που τηρεί τον εαυτόν του μακριά από κάθε αμαρτία μπορεί να τηρεί και την πίστη του. Όπως λέει και το ευαγγέλιο, «τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οι ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἤ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αυτῶν τὰ ἔργα» (ω.γ΄19).

Υπάρχουν φορές που ο Κύριος επιτρέπει να αισθάνεται μόνος ο άνθρωπος, εγκαταλελειμμένος. Παρά ταύτα όμως τον φροντίζει και οδηγεί την ψυχή του στη σωτηρία. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και σε ολόκληρη ομάδα πιστών. Πρωταρχική φροντίδα μας τότε είναι να διατηρήσουμε την πίστη μας στο Χριστό. Αν τηρούμε την πίστη μας και αποφεύγουμε την αμαρτία έχουμε ελπίδα σωτηρίας.Δροσοσταλίδα


Δεν υπάρχουν σχόλια: