Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Χριστιανισμός και Ελληνισμός


Θεόδωρος Ζιάκας

Ό χριστιανισμός δεν επιβλήθηκε στους Έλληνες. Ο Ελληνισμός τον εγκολπώθηκε, τον έκανε δικό του γιατί ο χριστιανισμός ανταποκρινόταν σε βαθύτερες αναζητήσεις του. Το ότι πήρε τις απαντήσεις στα ερωτήματα του από ένα άλλο έθνος, δεν αναιρεί την ελληνική συνέχεια, αφού τα συγκεκριμένα ερωτήματα και οι συγκεκριμένες απαντήσεις δεν είχαν κανένα νόημα για το εν λόγω έθνος (τους Εβραίους). Το βάπτισμα του Ελληνισμού δεν αναίρεσε την ελληνικότητα του.

Η εκλειψη του υποκειμένου, 1996.

Δεν υπάρχουν σχόλια: