Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Πόσο μας αγαπάει ο Χριστός ;Αρχμ. Δανιήλ Αεράκης

Πόσο μας αγάπησε ο Χριστός! Τα πάντα έχει πληρώσει για μας. Γιατί, λοιπόν, ν’ απελπιζόμαστε; Αδύνατον να πει ψέματα!
Θα γίνουμε κληρονόμοι Του! Το πιστεύουμε και με βεβαιότητα το ελπίζουμε. Με την επιφύλαξη πάντοτε, ότι και αποδεχόμαστε την προσφορά και αγωνιζόμαστε στο στίβο της πίστεως και του ενάρετου βίου. Μια ακόμη σφραγίδα της βεβαιώσεως, ότι η επαγγελία Του θα εκπληρωθεί: Δεν μπορεί να πει ψέματα ο Θεός.
Όταν κάποιος φίλος και ευεργέτης δεν λέει ποτέ ψέματα και έχει υπογράψει διαθήκη, που σ’ αφήνει κληρονόμο, και μάλιστα αυτή τη διαθήκη την κατέχεις εσύ και την κρατάς καλά στα χέρια σου, είναι δυνατόν να έχεις αμφιβολία, ότι σίγουρα, 100% θα γίνεις κάποια μέρα κληρονόμος; Κανένας δεν μπορεί να κλονίσει τη διαθήκη, που υπέγραψε ο Χριστός με το πανάγιο Αίμα Του. Κι αυτό, διότι είναι αδύνατο να λέει ψέματα ο Θεάνθρωπος Κύριος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: