Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Η νέα επανάσταση του Πνεύματος 
             Από τις πηγές αναβλύζουν τα ποτάμια, και από το Άγιο Πνεύμα «το εκ του Πατρός εκπορευόμενον» αναβλύζουν «τα της χάριτος ρείθρα». Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής όλα έχουν ανακαινισθεί. Οι πύρινες γλώσσες θα καθαρίσουν, θα φωτίσουν και θα φλογίσουν τις καρδιές που ορμητικές θα ξεκινήσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου.
            Όταν ο Κύριος υψώθηκε στο Σταυρό του Γολγοθά «η γη εσείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν». Παρόμοιο συγκλονιστικό γεγονός συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ακούστηκε ουράνιος ήχος  «ώσπερ φερομένης βιαίας πνοής». Είναι η νέα επανάσταση του Πνεύματος που θα φέρει μια νέα τάξη πραγμάτων.
            Το σκοτάδι της Μ. Παρασκευής για το ανοσιούργημα των θεοκτόνων σταυρωτών, διαδέχεται ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος με τις πύρινες γλώσσες. «Δι’ αυτού ο κόσμος φωταγωγείται». Είναι «φως και φωτός χορηγόν». Το Πανάγιο και Ζωοποιό Πνεύμα φωτίζει, αγιάζει, ανακαινίζει, ενισχύει. Μας βοηθεί και μας διδάσκει « πάσαν την αλήθειαν». Θεραπεύει τις πληγές της ψυχής μας. Παρηγορει τις καρδιές μας. Φτερώνει τις ελπίδες μας και γίνεται σύμβουλος που μας καθοδηγεί. Γίνεται σύμμαχος που συναγωνίζεται στους αγώνες μας. Ακόμη μας εμψυχώνει για να μη χάσουμε το θάρρος μας στις επιθέσεις των πειρασμών.
             Η φωτιά του Πνεύματος δεν έσβησε από τότε, αλλά φωτίζει, και θα καθαρίζει. Είναι η νέα επανάσταση του Πνεύματος.

π. γ. στ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: