Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Η κρίση του αγίου

Άγ.Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

Οι άγιοι επέκριναν εκείνους που έκαναν παραβάσεις ή έσφαλαν στη πίστη· όμως οι άγιοι τους επέκριναν κατ’ εντολήν του Θεού· από υποχρέωση· κατά επίπνοια του Αγίου Πνεύματος· και όχι κατά υποβολή των παθών τους και των δαιμόνων. Εκείνος όμως που παίρνει αυθαίρετα, δηλαδή από μόνος του την απόφαση να επικρίνει τον αδελφό του, ή να του κάμει υποδείξεις και παρατηρήσεις, αυτός το δείχνει ολοκάθαρα, το εξωτερικεύει, ότι θεωρεί τον εαυτό του πιο μυαλωμένο και πιο ενάρετο από εκείνον που επικρίνει. Που να το φαντασθεί, ότι ενεργεί παρασυρμένος από κάποιο πάθος και από λογισμούς δαιμονικούς!

Δεν υπάρχουν σχόλια: