Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Άγ.Φιλοθέη η Αθηναία


πολυτίκιον

σιων τν λλαμψιν, εσδεδεγμένη σεμνή, τν πάλιν φαίδρυνας, τν θηναίων τ σ, σκήσει κα χάριτι, σ γρ ν εποιίαις, διαλάμπουσα Μτερ, θλησας δι' γάπην, εσεβς το πλησίον δι σ Φιλοθέη, Χριστς δόξασε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: