Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Λόγος στην Υπαπαντή


Αntοny Bloom

Σήμερα θυμόμαστε τν παπαντ το Κυρίου, τ συνάντησή Του μ τ πρτο πρόσωπο, κτς π τ Μη­τέρα Του, τ ποο μ τ βοήθεια το γίου Πνεύματος Τν εχε διαισθανθε ς Θεό. τραγωδία τς ποστέρησης το Θεο τν ποία βρίσκουμε στν Πα­λαι Διαθήκη κα τν εδωλολατρικ κόσμο χει τελειώσει· Κύριος εναι μαζ μ τ λαό Του· πληρότητα τς Θεότητας κατοικε πάνω στ γ ατή.
Μι νέα μως τραγωδία ρχίζει, πορεία το Θεανθρώπου πρς τ Σταυρό. Χριστς γεννήθηκε στ χώρα το θανάτου κα μ σκοπό Του ν πεθάνει. Γεννήθηκε μ σκοπό Του ν πεθάνει γι χάρη μας.
θυσία πρεπε ν περιμένει τν καιρό της· πέρασαν κάπου τριάντα χρόνια π τν παρουσίαση το βρέ­φους μέχρι τ θάνατο το ριμου ησο· θυσία μως εχε γίνει δεκτ καί, ταν λθε καιρός, τ βρέφος πο εχε προσφερθε π τν Παρθέ­νο Μαρία πέθανε στ Γολγοθ πάνω σ’ να σταυρό.

Χριστς κολούθησε πραγμα­τικ τ τραγικ ατ μονοπάτι, τ μονοπάτι τς νθρώπινης κα τς Θείας γκατάλειψης, τν δ πρς τν Κπο τς Γεθσημαν κα τ θάνατο το Γολγοθ. θάνατός Του ταν μι καταπάτηση το θανάτου φ’ σον να­στήθηκε ζωντανς π τ μνμα. πειτα ναλήφθηκε μ δόξα κα μς δωσε τ γιό Του Πνεμα κα μως οτε κα τότε δν ξαλείφε­ται τ σημεο το σταυρο κα τραγωδία το κόσμου δ φτάνει στ τέλος της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: