Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Η Ελλάδα, Οδ.Ελύτης


 Οδυσσέας Ελύτης

Η Ελλάδα, στη σημερινή μορφή της, σαστίζει τον επισκέπτη, τον κάνει να χάνει το δρόμο του. Πολύ μικρή και πολύ μεγάλη συνάμα — όχι μόνο στο χρόνο άλλα και στο χώρο: Λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης όπου χωρούν εκατό και πλέον υψηλά βουνά, χίλια και πλέον μικρά ή μεγάλα νησιά. Κι από το άλλο μέρος, μυριάδες χιλιόμετρα ιστορίας, όπου η δράση, με τα ίδια επάνω-κάτω χαρα­κτηριστικά, επαναλαμβάνεται και συνοψίζεται με τέσσερις ή πέντε μοναδικούς τύπους. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν ίσαμε σήμερα την ίδια γλώσσα — μοναδικό φαινό­μενο σε όλο το δυτικό κόσμο και τα φυσικά στοιχεία, οι βράχοι, τα δέντρα, οι θάλασσες, πού φλέγονται κάτω από τον ίδιον ήλιο και κατοικούνται από τις ίδιες υπερφυσικές δυνάμεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: