Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Θάνατος


Μ.Αντώνιος
Ὁ θάνατος γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν κατανοοῦν εἶναι ἀθανασία. Γιὰ τοὺς ἀνόητους ὅμως ποὺ δὲν τὸν καταλαβαίνουν εἶναι θάνατος. Ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸν θάνατο δὲν πρέπει νὰ τὸν φοβόμαστε. Ἡ ἀπώλεια τῆς ψυχῆς, δηλ. ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ πραγματικὴ συμφορὰ γιὰ τὴν ψυχή καὶ πρέπει νὰ τὴ φοβόμαστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: