Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Η τέλεια Ταπείνωση
«Ταπεινόφρων  τέλειος είναι εκείνος που δεν χρειάζεται να μηχανεύεται αφορμές για να ταπεινώσει το φρόνημα του, αλλ’ εκείνος  που καθ’ όλα την απέκτησε τελείως και φυσικώς χωρίς προσπάθεια. Όπως όποιος εδέχθηκε ένα μεγάλο χάρισμα που υπερέχει όλη την κτίση  και την φύση, ο ίδιος όμως θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο με τα δικά του μάτια, και όπως όποιος εισήλθε στα μυστήρια όλων των πνευματικών  φύσεων και είναι τέλειος στην σοφία όλης της κτίσεως με κάθε ακρίβεια, ο ίδιος όμως θεωρεί τον εαυτό του αδαή, έτσι και αυτός εδώ, είναι ταπεινόφρων μέσα στην καρδιά του χωρίς μηχανεύματα και χωρίς βία».

 Αββάς Ισαάκ Σύρος , Λόγος 20ος

Δεν υπάρχουν σχόλια: