Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Μικροί πνευματικοί σπόροι
ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Ψηλά πάνω από τα συνηθισμένα και τα μηδαμινά, κυριαρχούν
και σεργιανίζουν οι αξίες και η ζωή του πνεύματος.
Κάτω χαμηλά, στο χώμα και στη σκόνη της καθημερινότητας,
έρπουν οι απαιτήσεις και η ζωή της «σαρκός».
Ας διαλέξουμε: θα σηκώσουμε το χέρι ψηλά, 
για να δρέψουμε τους καρπούς του πνεύματος,
ή θα το απλώσουμε χαμηλά,
για να περιμαζέψουμε τα ράκη της φθοράς;
            

        π.γ.στ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δ.Γαλάνης, τρισάγιο και Δύναμις ήχος Βαρύς.

Ο Πρωτοψάλτης και Καθηγητής Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής, Δημήτρης Γαλάνης, ψάλλει το Τρισάγιο και Δύναμις του Νικολάου Σμύρνη...