Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Η Θρησκεία και "οι Θρησκείες" 
 
            «Η ιδέα μιας παγκόσμιας θρησκείας που συνενώνει τις ιδιότητες  των διαφόρων θρησκειών, ξεκινάει από την επιπολαιότητα και το θράσος του ανθρώπου. Είναι μία απαίτηση μη πραγματοποιήσιμη. Η αληθινή θρησκεία αποκαλύπτεται μόνο από το Θεό. Μια θρησκεία μη αποκεκαλυμμένη είναι απλώς θρησκευτική φιλοσοφία και όχι θρησκεία με την αληθινή έννοια της λέξεως. Η δημιουργία μιας παγκόσμιας θρησκείας (Οικουμενισμός) είναι ένας ανθρώπινος παραλογισμός και δεν πρέπει καν να το σκεπτόμαστε.
            Ο χριστιανισμός είναι ολοκληρωμένη θρησκεία που προσφέρει τα πάντα στον άνθρωπο ικανοποιώντας όλες του τις ανάγκες. Τώρα αν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος από τον χριστιανισμό, αυτό αφορά τη συνείδηςή του. Αυτό φανερώνει ότι ο Θεός δεν του αποκαλύφθηκε ακόμη και δεν γεύτηκε τη σωστική παρουσία Του. Ο Χριστός είπε : « Ζητείτε και ευρήσετε», με την προϋπόθεση να μην επιχειρήσει να δημιουργήσει ο ίδιος μία νέα θρησκεία…»

 (π. Δημ. Ντούντκο, αγωνιστής κατά του αθεϊσμού)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, αλλά "φράχτης" που προστατεύει τα παιδιά

Τι είναι τα όρια; Γιατί υπάρχουν; Ποια η διαφορά με την τιμωρία και  πώς βάζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών; Βάζοντας όρια ...