Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Ιστορία της Εκκλησίας των Πατρών
Ένα Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας
από το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών

       Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 και μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών, υλοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας με θέμα την «Ιστορία της Εκκλησίας των Πατρών», του οποίου τη γενική ευθύνη και το συντονισμό είχε ο υπογράφων με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της Β ΄ και Γ ΄ Τάξης του Σχολείου.
        Ο κύριος λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα ήταν η επιδίωξη να δοθεί η δυνατότητα απόκτησης τόσο από τη μαθητική κοινότητα του Σχολείου, όσο και από άλλους, μιας σφαιρικής εικόνας του ιστορικού βίου της τοπικής Εκκλησίας των Πατρών, αλλά και να συνειδητοποιηθεί εκ μέρους τους, μέσα από την ερευνητική προσπάθεια των μαθητών, η σημασία της γνώσης της ιστορίας της Εκκλησίας του τόπου τους για τη ζωή τους. Γι’ αυτό και ως κύριος στόχος του προγράμματος τέθηκε η κατανόηση της σπουδαιότητας του θέματος από τα μέλη της ομάδας εργασίας, δηλαδή η αξία της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας στην περιοχή των Πατρών, που είναι και η δική τους πνευματική ιστορία, ώστε να συνειδητοποιήσουν κατόπιν την αδιαμφισβήτητη σημασία της γνώσης της τοπικής τους ιστορίας γενικώς και ιδιαιτέρως της εκκλησιαστικής, με σκοπό τη βαθύτερη γνώση του παρόντος, αλλά και να τους δοθεί η ευκαιρία με την ενεργό συμμετοχή τους στην συγγραφή της, να εξασκήσουν την ικανότητα της έρευνας, της κριτικής και της αντικειμενικής αποτίμησης των γεγονότων, προκειμένου να αποκτήσουν συναίσθηση της συνέχειας, της σημασίας και της επίδρασης του παρελθόντος στο παρόν. 
        Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν σε συλλογικό τόμο, ο οποίος περιλαμβάνει ουσιαστικά τις ερευνητικές εργασίες της ομάδας που έλαβαν μέρος σ’ αυτό. Συγκεκριμένα, εκτός από τον πρόλογο του  Διευθυντή του Σχολείου κ. Νικολάου Βογιατζή και την εισαγωγή του π. Ευαγγέλου Πριγκιπάκη, ο τόμος συγκροτείται από πέντε κεφάλαια, στα οποία αποτιμώνται οι πέντε περίοδοι της ιστορίας της Εκκλησίας των Πατρών. Στο πρώτο παρουσιάζεται από τους Γρηγόρη Κουβεριανό και Βασίλη Αθανασόπουλο, του Β1, η προσωπικότητα του Αγίου Ανδρέα ως ιδρυτή της Εκκλησίας των Πατρών. Στο δεύτερο ο Παναγιώτης Παπαβασιλείου, του Γ2, περιγράφει την ιστορία της Εκκλησίας των Πατρών ως Επισκοπής και στο τρίτο η Ανδριανή Σολωμού, του Γ2, ασχολείται με την παράθεση της ιστορίας της ως Αρχιεπισκοπής και Μητρόπολης, ενώ γίνεται ξεχωριστή αναφορά στη Μονή Γηροκομείου, καθώς και στη σπουδαία προσωπικότητα του καταγόμενου από την Πάτρα λόγιου μητροπολίτη Καισαρείας Αρέθα. Στο τέταρτο κεφάλαιο η Αρχοντούλα Παπασημακοπούλου, του Γ2, ασχολείται με την περίοδο της Εκκλησίας των Πατρών, ως Μητροπόλεως «Παλαιών Πατρών», κατά τις περιόδους της Φραγκοκρατίας, της Πρώτης Τουρκοκρατίας, της Βενετοκρατίας, της Δεύτερης Τουρκοκρατίας και της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι και λίγο μετά την ίδρυση Νέου Ελληνικού Κράτους, ενώ αναφέρεται και στη χαρακτηριστικότερη προσωπικότητα της περιόδου αυτής, που είναι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός. Η Ανδριάνα Θεοδωροπούλου, του Γ2, εξετάζει την ιστορία της Εκκλησίας των Πατρών ως Επισκοπής Αχαΐας, «Αρχιεπισκοπής Πατρών και Ηλείας» και ως Μητρόπολης μέχρι σήμερα, κάνοντας κι αυτή αναφορά στην επιφανέστερη προσωπικότητα της περιόδου, που υπήρξε ο Αρχιμ. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. Ο τόμος ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφία για την Εκκλησία των Πατρών, το παράρτημα με τον κατάλογο των αρχιερέων της, όπως επίσης και με τις εικόνες, τα σχέδια και τις φωτογραφίες, την επιμέλεια των οποίων είχαν ο κ. Νικόλαος Βογιατζής, ο Θεόδωρος Κυριαζής, του Γ1, και ο π. Ευάγγελος Πριγκιπάκης.

                                                                                                                Πρωτοπρεσβύτερος
                                                                                                               π.Ευάγγελος Πριγκιπάκης

                                                                                                           Δρ.Θ.   Καθηγητής 
   του Πρότυπου    
Πειραματικού
                                                                                                            Γυμνασίου Πατρών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

Μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στην καθημερινότητα του ζευγαριού είναι η ανάγκη να προχωρήσουν τα μέλη του σε συμβιβασμό, όταν δι...