Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Θυσία! 
«Όταν γλυκαθεί κανείς στην ευχή, 
δε θέλει να βγει από το κελλί του. 
Τότε η ευχή δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. 
Όταν δε θέλουμε να βγούμε από το Καλύβι μας, 
αλλά από αγάπη βγαίνομε 
και θυσιάζουμε την ησυχία μας 
χάριν κάποιου αδελφού, 
τότε ο Θεός βλέπει την αγάπη μας 
και αναπληρώνει»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η νέα σπορά

Ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου άρχισε το νέο Εκκλησιαστικό έτος. Παράλληλα με τη φυσική καλλιέργεια των αγρών, που αρχίζει την εποχή αυτή,...