Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής
            Ο ιερός χαρακτήρας της ανθρώπινης ζωής, ο χαρακτήρας που έδωσε στο παιδί ο ίδιος ο Θεός από τη σύλληψή του, δεν εξαρτάται καθόλου από τη σωματική ή διανοητική του υγεία ούτε από τη ποιότητα ή την καλή λειτουργία του. Η   αξιοπρέπεια του «προσώπου» απονέμεται από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ένα έμβρυο ή ένας ασθενής σε κώμα, είναι και παραμένει «πρόσωπο»  με την πιο πλήρη έννοια του όρου. Αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία δεν θα ευλογήσει ποτέ τη βρεφοκτονία. Ενώ η φροντίδα για την ανακούφιση και σε χειρονομίες αγάπης προς το βαριά πληγωμένο παιδί είναι πάντοτε ηθικά επιβεβλημένες, η σκοπιμότητα της βρεφοκτονίας πρέπει να απορρίπτεται ως εγκληματική πράξη.

   (π. Ιωάννης και Λυν Μπρεκ, « Από τη γέννηση ως τον θάνατο»)

Δεν υπάρχουν σχόλια: