Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Τη αυτή ημέρα...
Τη δευτέρα του μηνός Μαρτίου μνήμην επιτελούμεν της Αγίας παρθενομάρτυρος Ευθαλίας, την εν Σικελία ξίφει τελειωθείσης.

Άνθος ευθαλές του Μαρτυρίου φέρεις,
άθλους εκλεκτούς παρθένε Ευθαλία.

Δώρον σοι Χριστέ η Ευθαλία κράζει,
Φέρω κεφαλήν την ξίφει τετμημένην.

Δευτερίη Παρθενομάρτυς Ευθαλία ώκησε Μονάς τας άνω.

Ταις αυτής αγίαις πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός ημών, και ημάς ανδρείους εν πειρασμοίς ανάδειξον, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως ελεήμων και φιλάνθρωπος.Αμήν

Απολυτίκιον της Αγίας

Εκ μητρός Ευθαλίας, εδιδάχθης τα κρείττονα, ω παρθενομάρτυς Κυρίου, Ευθαλία αήττητε∙ ανδρέιως γαρ υπέμεινας δαρμούς, χειρί του ωμοτάτου αδελφού, παρ’ αυτού τε απετμήθης την κεφαλήν, Χριστόν ωμολογήσασα. Χαίροις της Σικελίας απαρχή, χαίροις αμνάς τη πίστεως∙ χαίροις η ευωδία της Εδέμ, και άνθος ευθαλέστατον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ- ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ             Σήμερα, πενήντα μέρες μετά το Πάσχα, γιορτάζουμε την Πεντηκοστή η οποία υπενθυμίζ...