Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Οι Πατέρες και ο σύγχρονος κόσμος
  Οι Πατέρες μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τη σημερινή κρίση της ανθρωπιάς μας, με την αποδοχή της πατρότητας και της υιοθεσίας εν Χριστώ, που τελικά μας οδηγεί στην αναγνώριση και την αποδοχή της αδελφότητας όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων.
            Η καθολικότητα αυτής της αλήθειας  υπερυψώνει τον άνθρωπο ως «εικόνα του Θεού» και έτσι δεν χάνουμε την ελπίδα μας στην αξία του ανθρώπου παρόλη την απαράδεκτη πνευματική και ηθική κατάσταση που βρισκόμαστε. «Εικών είμι της αρρήτου δόξης Σου, ει και στίγματα φέρω πταισμάτων». Είναι μεγάλο πράγμα και ίσως η μεγαλύτερη συμβολή των Πατέρων της Εκκλησίας μας, που μας βοηθούν να μη χάσουμε από τα μάτια μας την ανεκτίμητη αξία του θεόσδοτου είναι μας.
            Έτσι το μήνυμα των Πατέρων της Εκκλησίας στο σημερινό άνθρωπο γίνεται πηγή εφοδιασμού θάρρους και αισιοδοξίας. «Μη ταρασσέσθω υμών η καρδία μηδέ δειλιάτω….θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». «Μείζων ο εν υμίν ή ο εν τω κόσμω». Δηλ. έχουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού, που άμα την ανακαλύψουμε θα εκτιμήσουμε την ανεκτίμητη αξία και τον ύψιστο προορισμό του ανθρώπου, όπως τον παρουσιάζουν οι Πατέρες: ότι είναι «θεός κεκελευσμένος….τη προς τον Θεόν νεύσει και οικειώσει θεούμενος».

Πηγή: Κωνστ. Γρηγοριάδης, καθ. Παν. «Εκκλησ. Κήρυκας» τ. Α΄,

Δεν υπάρχουν σχόλια: