Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Η στάση μας μπροστά στις δυσκολίες και τα αδιέξοδα της ζωής

«Ου γαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, 
αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού» (Β΄ Τιμ. 1,7)
                 


          Ζούμε σήμερα δύσκολες περιστάσεις και ανάγκες σαν πρόσωπα, οικογένεια και κοινωνία και είναι επόμενο να θλιβόμαστε και να στενοχωρούμαστε. Γι’ αυτό ο Κύριος μας είχε  προειδοποιήσει για να μην αιφνιδιαστούμε: «Eν τω κόσμω τούτω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον» ( Ιωάν. 16, 33). Οι θλίψεις προέρχονται από πολλές αιτίες, όπως ασθένειες θάνατοι, φτώχεια, αδικίες, ανεργία, σεισμούς, ακραία φυσικά φαινόμενα, φθόνο μίσος κ. α. Είναι θλίψεις από πειρασμούς του πονηρού και από πάθη και αμαρτίες Και παραβάσεις του θελήματος του Θεού. Η ίδια η ζωή είναι μια φουρτουνιασμένη θάλασσα, μια θύελλα, μία καταιγίδα. Η ιστορία και η εμπειρία της ζωής μας βεβαιώνουν για όλα όσα μας συμβαίνουν στη ζωή.
            Όμως σ’ όλα αυτά τα δεινά και τις συμφορές ο χριστιανός δεν είναι ο μόνος. Έχει βοηθό και συμπαραστάτη. Έχει συνοδοιπόρο, τον Ιησού Χριστό, που «ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω» (Ιωάν.1, 10) και μάλιστα δεν δίστασε να Τον οδηγήσει στο Σταυρό, αλλά νίκησε τον θάνατο και ανέστη. Στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού  στηρίζεται ο  χριστιανός και απομακρύνει το φόβο και τη δειλία και πορεύεται με θάρρος, με πνευματική δύναμη και άγιο βίο.
            Πρέπει να παραδεχτούμε, ότι η αγωγή μας καθώς και των παιδιών μας, δεν εμπνέεται από το νόμο του Θεού- την πίστη, την προσευχή, την εγκράτεια, την αγάπη- αλλά από το πνεύμα του κόσμου τούτου, «την επιθυμίαν της σαρκός, των οφθαλμών και την αλαζονείαν του βίου» ( Α΄ Ιωάν. 2,16).
            Είναι καιρός επιστροφής προς τον οίκον του Πατρός. Είναι καιρός μετάνοιας που «καινά ποιεί τα πάντα». Η περίοδος της Μ. Σαρακοστής είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιχειρήσουμε την αναστροφή που μας έχει απομακρύνει από την αγάπη του Θεού.
            «Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας».   

            π. γ. στ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αυτή η φράση είναι θανατηφόρο πλήγμα για τον διάβολο!

«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν!» Είναι πολύ μεγάλη γι’ αυτόν που τη λέει σε κάθε κίνδυνο, προϋπόθεση ασφάλειας κι ευχαρίστησης. Γιατί μ...