Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής

Μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τό 1968 καί κάθε χρόνο, κατά τή Β΄ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἀποστολική Διακονία διοργανώνει τήν Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
« Ἑβδομάδα » ἀρχίζει τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁπότε γιορτάζεται θρίαμβος τῆς ἀληθινῆς πίστης, καί ἔχει σκοπό νά τονίσει τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἔργου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, νά παρουσιάσει τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν καί νά συγκεντρώσει τά ἀναγκαῖα μέσα γιά τή συνέχεια τῆς προσπάθειας αὐτῆς.
Γιά νά πετύχει τό σκοπό αὐτό τό Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ἑτοιμάζει κάθε χρόνο συμβολικό ἔντυπο ὑλικό, τό ὁποῖο στέλνει ἔγκαιρα σέ ὄλες τίς Μητροπόλεις τῆς χώρας, προκειμένου νά διοργανωθοῦν ἐκδηλώσεις ἱεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντος.
Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ πιστοί σέ ὅλους τούς ναούς τῆς χώρας καλοῦνται νά συνεισφέρουν γιά τήν ὀρθόδοξη ἱεραποστολή. Τό προϊόν τῆς δισκοφορίας αὐτής ἀποτελεί βασικό ἔσοδο γιά τήν οἰκονομική κάλυψη τῶν πολλῶν ἀναγκῶν τῆς ἱεραποστολικής προσπάθειας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία μέ συνέπεια καί ἀπόλυτη ἀφοσίωση στόν προτρεπτικό λόγο τοῦ Χριστοῦ « Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη  » φροντίζει νά ἀκουστεῖ τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου στίς ἐσχατιές τοῦ κόσμου.
Ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου, συνδέεται ἀναπόσπαστα μέ τήν αὐθόρμητη ἔκφραση τῶν φιλάδελφων αἰσθημάτων μας πρός τούς νεόφυτους ἀδελφούς μας στήν Ὀρθοδοξία. Πρέπει δέ νά ἔχουμε πίστη ὅτι « Θεοῦ ἐσμέν συνεργοί » στό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς, γιά τό ὁποῖο χρειάζεται πολλή προσευχή, εἰλικρινής συμβολή καί πρόθυμη συμπαράσταση σέ ὅσους κοπιάζουν καί μοχθοῦν. Ἐμεῖς «φυτεύομεν καί ποτίζομεν. Ὁ Θεός αὐξάνει».

Πηγή:  http://www.imth.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιατί η σύγχρονη οικογένεια δεν φέρνει ευτυχία (Κωνσταντίνος Γανωτής)

Η σύγχρονη οικογένεια είναι μια βασανισμένη οικογένεια. Γεύεται πολλές πίκρες και λίγες χαρές. Όταν γνωρίζονται δυο νέοι και νιώθουν ν...