Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - Ιωάννης. 7, 37-52, 8,12

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Η εκκλησία μας είναι θεμελιωμένη πάνω στην Πεντηκοστή. Στην εποχή του Ευαγγελίου ο Χριστός ήταν ιστορικά ορατός ενώπιον των μαθητών του. Αλλά η Πεντηκοστή αποδίδει στον κόσμο την μυστική παρουσία του Χριστού και την φανερώνει όχι ενώπιον των μαθητών, αλλά μέσα στην καρδιά τους.

Αυτή η μυστική παρουσία του Χριστού ενεργείται ακριβώς δια του Αγ. Πνεύματος. Έτσι ο Χριστός αποστέλλει το Άγιον Πνεύμα και μορφώνει τον Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Οι Πατέρες μαρτυρούν την συμφωνία της εκκλησίας πάνω στην σχέση της ζωής μας και του Αγ. Πνεύματος. Η βεβαιότητα των Αγ. Πατέρων είναι ότι χωρίς την κοινωνία του Αγ. Πνεύματος η μαρτυρία καταντά καινός τύπος, η διακονία επιτήδευση, ο ποιμαντικός κόπος οργανωτική κίνηση στο κενό. Αντίθετα με το Άγιο Πνεύμα έχουμε ζωή Θεού από την πτώση νίκη, από την αμαρτία μετάνοια και νέα ζωή. Όσοι βαπτίζονται στο σώμα της Αγίας Τριάδος και ενδύονται τον Κύριο και εισέρχονται στην εκκλησία με την ενέργεια του Αγ. Πνεύματος οικειοποιούνται την ζωή του Θεού. Όλη η προσπάθεια και ο αγώνας των ανθρώπων έγκειται στην απόκτηση του Αγ. Πνεύματος και στην καρποφορία των καρπών του, από τους οποίους γνωρίζεται και εκφράζεται η χριστιανική Ζωή.

Σκοπός όλων των ανθρώπων που ζουν κατά Θεό, είναι να ευαρεστήσουν τον Χριστό, τον Θεό, και με την μετοχή τους στο Άγιο Πνεύμα να γίνουν φίλοι του Θεού και να βρουν την σωτηρία τους. Αυτή η σωτηρία που πραγματοποιήθηκε με τον Χριστό δεν νοείται χωρίς το Αγ. Πνεύμα. Αν ο άνθρωπος είναι Θεοειδής και Χριστόμορφος, αν είναι «Ποίημα κτίσεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» αυτό οφείλεται στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί το σώμα του Χριστού, τελειώνει τα μυστήρια χορηγεί, αυξάνει, συνεργεί και τελειώνει τα πάντα, μας χαρίζει κάθε πλήρωμα, ευλογία στον παρόντα και τον μέλλοντα αιώνα.

Η απουσία του Πνεύματος του Θεού γεννά εσωτερική ερήμωση και ερείπωση του ανθρώπου, τη σύγχυση και την διαστροφή, το ψέμα και την τραγωδία, την αδυναμία και την αποτυχία του πνευματικού βίου.

Η αλλοτρίωση του κόσμου από το άγιο Πνεύμα γεννά την κρίση και τα δεινά του. Πρόκειται για την εισβολή του εκκοσμικευμένου φρονήματος στη ζωή μας με το οποίο σβήνεται η πνοή και η ενέργεια του Αγ. Πνεύματος και αντικαθίσταται με το ανθρώπινο θέλημα και κοσμική δραστηριότητα.

Ζώντας σε ένα κόσμο που προτιμά προγράμματα βελτίωσης της ανθρώπινης ζωής και καταγίνεται στην διαφήμιση των υλικών πραγμάτων πρέπει να επανεκτιμήσουμε την σημασία της σημερινής εορτής της Πεντηκοστής που μας διδάσκει ότι κάθε φορά η ανθρώπινη ύπαρξη απαντά καταφατικά στην χάρη του Πνεύματος, τότε μεταμορφώνεται. Γι' αυτό να ευχόμαστε και αυτό να επιδιώκουμε.

«Πνεῦμα ἅγιον, ἐλθέ καί φώτισον ἡμᾶς τούς ἐσκοτισμένους τοῖς πάθεσιν. Ἴασαι τήν φύσιν ἡμῶν τήν διατριβεῖσαν ἐκ ταῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάμ καί διά τῆς Μεταλήψεως τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τύπωσον ἐν ἡμῖν τήν εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ ταπεινοῦ καί πράου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ αἴροντος τάς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου, δεόμεθά σου ταχύ ἐπάκουσον καί ἐλέησον».1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.