Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Η διαθήκη του Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

«Εν Αθήναις, όπου διαμένω, σήμερον 1ην Αυγούστου του έτους 2005, ημέραν της εβδομάδος Δευτέραν, εγώ ο Μητροπολίτης πρώην Πατρών Νικόδημος, υιός του Λεωνίδου και της Καλυψούς Βαλληνδρά, έχων σώας τας φρένας, και πλήρη συνείδησιν των πράξεών μου, συντάσσω και γράφω, ολόκληρον διά χειρός μου, την παρούσαν διαθήκην μου, θέτων εν τέλει και την υπογραφήν μου, με την επιθυμίαν να ρυθμίσω τα της περιουσίας μου, όπως θέλω να ισχύσουν μετά τον θάνατόν μου, και ορίζω τα ακόλουθα:
α) Τα δύο, εν Καλλιθέα Αττικής, και επί της οδού Γρυπάρη 44, πρώτου και δευτέρου, υπέρ το ισόγειον, ορόφου, διαμερίσματά μου επιθυμώ να περιέλθουν, το μεν του α' ορόφου, εις την Ιεράν Μητρόπολιν Ζιχνών και Νευροκοπίου, διά να χρησιμοποιήται ως οικία εν Αθήναις του εκάστοτε Μητροπολίτου Ζιχνών και Νευροκοπίου, το δε του β' ορόφου εις την Ιερόν Μητρόπολιν Πατρών, διά να χρησιμοποιήται ως ξενών φοιτητών της Θεολογίας, κληρικών ή λαϊκών, της περιοχής των Πατρών, υπό την εποπτείαν του εκάστοτε Μητροπολίτου Πατρών.
β) Εις το ανωτέρω διαμέρισμά μου, του α' ορόφου, ευρισκομένη οικοσκευή μου (έπιπλα, γραφεία κ.λπ.) να περιέλθη εις την Ιεράν Μονήν Προφήτου Ηλιού Πατρών.
γ) Τα εις την βιβλιοθήκην μου βιβλία να περιέλθουν εις την Αποστολικήν Διακονίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος, εις την οποίαν έχουν εκχωρηθή και τα συγγραφικά δικαιώματα εκ των εκδοθέντων πονημάτων μου.
δ) Τα ιερά μου άμφια και λοιπά αρχιερατικά μου είδη, όσα εξ αυτών έχουν απομείνει, αφού αρκετά διέθεσα εγώ ο ίδιος εν ζωή, επιθυμώ, τη φροντίδι του αρχιμανδρίτου Νικόδημου Σιδερή, να περιέλθουν εις πρόσωπα ευσεβών ιερέων και αρχιερέων, ως και εις Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και εκκλησιαστικά μουσεία.
ε) Τα χρήματά μου τα διέθεσα εγώ ο ίδιος, όπως επεθυμούσα εν ζωή, -κυρίως διά την ανέγερσιν του Νικοδημείου Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, αλλά και εις Νομικά και φυσικά πρόσωπα, ώστε ελαφρός από «θησαυρούς επί της γης» να προσκυνήσω τον Κύριόν μου, όταν με καλέση.
Τέλος, επιθυμώ να αφήσω τας απείρους προς τον Θεόν ευχάς μου, διά το καθ’ εν από τα μέλη της Εκκλησίας, που Εκείνος, μου ενεπιστεύθη, και να ζητήσω συγγνώμην δι’ οποιανδήποτε παράλειψιν εν τη ασκήσει των καθηκόντων μου.
Ο διαθέτης
+ ο πρώην Πατρών Νικόδημος»

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πραγαμτικά ένας εξαίρετος Ιεράρχης.
Μας λείπει.
Αιωνία η μνήμη

Ανώνυμος είπε...

Ο Μητροπολίτης μας Χρυσόστομος μπορεί να μην έχει το τάλαντο της φωνής του πρώην Πατρών Νικόδημου αλλά έχει άλλα χαρίσματα. Οργανωτικός, απλός, πονάει την χήρα μάνα τα ορφανά έχει δώσει πολλές αγαθοεργίες και κυρίως έχει βάλει σε μία τάξη τους κληρικούς της Μητροπόλεως και τις ενορίες.
Ας τον έχει καλά ο Θεός. Καλή δύναμη να έχει και ο Θεός να του δίνει κουράγιο να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που συναντά.
Στον δε πρώην Νικόδημο ο Θεός να τον αναπαύσει εν ειρήνη και να προσεύχεται από το Υπερουράνιο θυσιαστήριο για το ποίμνιο που τόσο αγάπησε.

Anastasios είπε...

Όντως "τοιούτος ημίν έπρεπεν αρχιερεύς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος..."

Ας έχουμε την ευχή του!

Εχέφρων είπε...

Αυτά να τα βλέπουν όσοι έσπευσαν, άμα τη αναχωρήσει του μακαριστού Νικοδήμου, να τον κατηγορήσουν ότι σήκωσε όλη τη περιουσία της Μητρόπολης και ότι πήρε "ακόμα και την ηλεκτρική σκούπα".
Τόσο μικρόψυχοι και κακόμοιροι ήταν.
Τι έχουν λοιπόν να που τώρα ;
Τώρα που έδωσε σχεδόν όλη την περιουσία του για το "Νικοδήμειον Μέγαρον" και άφησε και ένα διαμέρισμα για την Ιερά Μητρόπολη Πατρών ;
Τελικά ο μακαριστός Νικόδημος ήταν άρχοντας σε όλα του.
Αιωνία η μνήμη του.