Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Ὅσιος Ἰωάννης Δαμασκηνός : Περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος

Πιστεύουμε σ᾿ να Θεό, μία πρωταρχικ ατία, χωρς ρχή, δημιούργητη, γέννητη, φθαρτη κα θάνατη(...).

Πιστεύουμε σ᾿ ναν Πατέρα, πο εναι ρχ κα ατία λων τν δημιουργημάτων, πο δ γεννήθηκε π κανέναν, πού μόνος ατς εναι χωρς ρχικ ατία κα γέννητος· ποος εναι βέβαια δημιουργς λων, λλ κατ᾿ οσία Πατέρας νς κα μόνου, δηλαδ το μονογεν Υο του, το Κυρίου κα Θεο κα Σωτήρα μας ησο Χριστο, κα εναι προβολέας το Παναγίου Πνεύματος(...).

Πιστεύουμε κα σ᾿ ναν Υἱὸ το Θεο, τ μονογενή, τν Κύριό μας ησο Χριστό, ποος γεννήθηκε π τν οσία το Πατρς προαιωνίως· φς πο ξλθε π τ φς, Θε ληθιν πού γεννήθηκε π τν ληθιν Θεό· Υἱὸ πο γεννήθηκε κα δ δημιουργήθηκε, πο εναι μοούσιος μ τν Πατέρα κα εναι ατς δι το ποίου δημιουργήθηκαν τ πάντα. ταν λέμε τι «ατς γεννήθη πρ πάντων τν αώνων», δεικνύουμε τι γέννησή του εναι χρονη κα χωρς ρχή· διότι δν φθασε π τν νυπαρξία στν παρξη Υἱὸς το Θεο, πο εναι κτινοβολία τς θείας δόξας, τύπος τς ποστάσεως το Πατρός, ζωνταν σοφία κα δύναμη, Λόγος, ποος χει προσωπικ πόσταση, οσιώδης κα τέλεια κα ζωνταν εκόνα το οράτου Θεο, λλ συνυπρχε πάντοτε μ τν Πατέρα κα ταν στος κόλπους του, κα γεννήθηκε π ατν προαιωνίως κα χωρς ρχή· διότι ποτ δν πρχε Πατρ χωρς ν πάρχει Υός, λλ συγχρόνως πρχαν Πατρ κα Υἱὸς πο γεννήθηκε π ατόν(...).

μοια πιστεύουμε κα σ᾿ να Πνεμα γιο, τ Κύριο κα ζωοποι, τ ποο κπορεύεται π τν Πατέρα κα ναπαύεται στν Υἱὸ, τ ποο προσκυνεται κα δοξάζεται μο μ τν Πατέρα κα τν Υό, διότι εναι μοούσιο κα συναιώνιο· στ Πνεμα πο πηγάζει π τ Θεό, τ εθές, τ γεμονικό, τν πηγ τς σοφίας κα τς ζως κα το γιασμο, τ ποο εναι Θες κα συνυπάρχει κα προσφωνεται μο μ τν Πατέρα κα τν Υό, δημιούργητο, πλρες, δημιουργικό, παντοκρατορικό, παντουργό κα παντοδύναμο(...).

«Πιστεύομεν κα ες ν Πνεμα τ γιον, τ Κύριον κα ζωοποιόν, τ κ το Πατρς κπορευόμενον κα ν Υἱῷ ναπαυόμενον, τ τ Πατρ κα Υἱῷ συμπροσκυνούμενον κα συνδοξαζόμενον ς μοούσιόν τε κα συναΐδιον, τ κ Θεο Πνεμα, τ εθές, τ γεμονικόν, τν πηγν τς σοφίας κα ζως κα το γιασμο, Θεν σν Πατρ κα Υἱῷ πάρχον κα προσαγορευόμενον, κτιστον, πλρες, δημιουργόν, παντοκρατορικόν, παντουργόν, παντοδύναμον, πειροδύναμον, δεσπόζον πάσης τς κτίσεως ο δεσποζόμενον, θεον ο θεούμενον, πληρον ο πληρούμενον, μετεχόμενον ο μετέχον, γιάζον οχ γιαζόμενον, παράκλητον ς τς τν λων παρακλήσεις δεχόμενον, κατ πάντα μοιον τ Πατρ κα τ Υἱῷ».

Καθένα π τ τρία πρόσωπα χει τέλεια προσωπικ πόσταση. Ο τρες ποστάσεις λληλοϋπάρχουν, γι ν μν εσαγάγουμε νέα διδασκαλία περ πλήθους κα μίλου θεν. Μ τς τρες βέβαια προσωπικς ποστάσεις ννοομε τ σύνθετο κα σύγχυτο, ν μ τ μοούσιο κα τν λληλοΰπαρξη τν προσωπικν ποστάσεων κα τν ταύτιση το θελήματος κα τς νέργειας κα τς δυνάμεως κα τς ξουσίας κα τς κίνησης γνωρίζουμε τ διαίρετο τς θείας φύσης κα τν παρξη νς Θεο. Διότι πράγματι πάρχει νας Θεός, Θες κα Λόγος κα τ Πνεμα του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: