Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Σαν σήμερα

13 - 6 - 323 π.Χ.

Πεθαίνει στη Βαβυλώνα ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, το άξιο αυτό τέκνο της Μακεδονίας, ο οποίος διέδωσε το ελληνικό πνεύμα και τον πολιτισμό μέχρι τα βάθη της Ασίας.

13 -6 -1821

Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το Ιάσιο της Μολδοβλαχίας.

13 -6 -1825

Οι Δ.Υψηλάντης και Κ.Μαυρομιχάλης με 480 άνδρες αντιμετωπίζουν τους 6.000 Αιγυπτίους του Ιμπραήμ στους Μύλους του Άργους και πετυχαίνουν περιφανή νίκη.

13 -6 -1903

Το πρώτο αντάρτικο σώμα της ελεύθερης Ελλάδας αποτελούμενο από 10 άνδρες διαβαίνει την ελληνοτουρκική μεθόριο και εισέρχεται στη Δυτ.Μακεδονία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: