Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΠΑΤΡΕΩΝ

Φωνή ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αγαπητέ μοι κ. Δήμαρχε Πατρέων,

Ιστάμενος όρθιος επί μακρόν επί της πλατείας Βασιλίσσης Όλγας, την οποίαν εσχάτως μετονομάσατε εις Εθνικής Αντιστάσεως, αν και οι αχρείοι φιλοβασιλικοί συνεχίζουσι να αποκαλούσιν εισέτι Πλατείαν Όλγας, επεθύμησα να κάμνω μετά από ένα μακρό χρονικόν διάστημα ορθοστασίας ένα περίπατον εις τας οδούς της πόλεως των Πρωθυπουργών.
Διερχόμενος έξωθι καταστήματος νεωτερισμών είδα εντός καθρέπτου το είδωλόν μου και δεν ανεγνώρισα εαυτόν .
Λυπήθηκε για την κατάστασιν εις ην περιήγαγον εμέ οι συμπολίτες μου.
Θα ηδύνατο να υποθέσει τις, ότι ήμουν παλιάτσος που μόλις εξήλθε του θεάτρου ή εξερχόμην εκ της καρναβαλικής χοροεσπερίδας του κυρίου Δημάρχου.
Ερυθρίασαν έτι πλέον αι παριαί μου από την αισχύνην και ηναγκάσθην να επιστρέψω αυθωρί εις την θέσιν μου.
Εις την επιστροφήν μου, περιεκυκλώθην από μαθήτριες κάποιου Σχολείου .
Κάποιες με ήγγιζον και μου κρατούσαν το χέρι, άλλες ανεγίγνωσκον και επαλήθευον τας αριθμητικάς πράξεις που τινές των συμπολιτών, είχαν αποτυπώσει επί των ενδυμάτων μου λόγω ελλείψεως χάρτου, και άλλες με εθώπευσαν σε διάφορα σημεία του σώματος μου.
Όταν τας ηρώτησα αν με αναγνωρίζουν. Μου απήντησαν αρνητικώς. Τας ερώτησα εάν είναι Ελληνοπούλες. Η απάντηση ην ελαβον ήτο καταφατική. Ένα δε κοράσιον εξ αυτών μοι εδήλωσεν ότι πιθανώς να είμαι μαθηματικός, παρασυρθέν από τις αριθμητικές πράξεις που είχαν αποτυπωθεί επί του βάθρου και των ενδυμάτων μου.
Κοράσιον τι, επεχείρησε να αναγνώσει την χαραχθείσαν αείποτε επιγραφήν της βάσεως του βάθρου, πλήν δυσκόλως ανέγνω την λέξιν Ανδρέας των λοιπών γραμμάτων επικαλυμμένων με νεώτερες ποικιλόχρωμες εγγραφές ονομάτων και συνθημάτων.
Δεν επεθύμουν την έτι περεταίρω βάσανον του νοός των κοπρασίδων και συνεστήθην.
Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, είπα, ο Πατρεύς Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αι κορασίδες αιφνιδιάσθηκαν και αναρωτήθησαν γιατί με έχουν στολίσει ως καρνάβαλον οι συμπολίτες μας, μάλιστα με διαβεβαίωναν ότι δεν είχαν πράξει τι των τοιούτων εκείνα, ενδεχομένως τινές των ανωτέρων τάξεων του σχολείου.
Δήλωσα αυτοίς, ότι οι Πατρείς με ετίμησαν δίδοντας το όνομά μου εις τμήμα τι, της οδού που φέρει το όνομα του πρωτομάρτυρα της Ελληνικής Ελευθερίας Ρήγα Φεραίου.
Μου έστησαν ανδριάντα από ορείχαλκο για να θυμίζει το πέρασμά μου απ’ αυτή την πόλη.


Δεν έχω διαμαρτυρηθεί ούτε και θα το πράξω ποτέ για τη διάκριση που έγινε προς εμέ εν αντιθέσει με τους λοιπούς των Αχαιών Πρωθυπουργών.
Βέβαια εγώ δεν προσέφερα όσας υπηρεσίας προσέφεραν εκείνοι.
Ο Δημήτριος Γούναρης έφερε στη χώρα αλλά και στην πόλιν 1.500.000 εργατικά χέρια από την Ανατολία και την Μικρά Ασία για να βοηθήσουν στην οικονομική ανασυγκρότηση του τόπου μας.
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος σε μια στιγμή που κινδύνευε η χώρα από τον Κομμουνισμό έλαβε ριζικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου και μετά από 7 χρόνια γαλήνης και ηρεμίας που εξασφάλισε, μας έφερε τον αυτοεξόριστο για να σας κυβερνήσει.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου υπήρξε εργασιομανής αφού ήθελε και το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης πέραν του Πρωθυπουργικού θώκου και όταν ο Βασιλιάς του το αρνήθηκε, θύμωσε τόσο πολύ και οδήγησε τους Έλληνες σε ένα ομαδικό ευνουχισμό.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αν και δεν είναι Αχαιός φρόντισε κι εκείνος να λάβουν οι Τούρκοι την μισή Κύπρο και να μας βγάλει για λίγη ξεκούραση, από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου έδιωξε τις βάσεις του θανάτου από τη Χώρα μας.
Ο Κων/νος Σημίτης μας έδωσε ένα ευρώ και μας πήρε όλες τις δραχμές, ενώ ο τελευταίος Πρωθυπουργός της χώρας Κώστας Καραμανλής έπνιξε την αξιοπρέπεια στην Βιστωνίδα.
Επειδή κ. Δήμαρχε προσωπικά δεν έπραξα ως Πρωθυπουργός της χώρας τίποτε το σημαντικόν που να αξίζει να με ενθυμούνται οι συμπολίτες μου.
Επειδή κ. Δήμαρχε, δεν αξίζω της τιμής που μου απέδωσε ο Δήμος Πατρέων γιατί δεν έχω προσφέρει σημαντικό έργο στον τόπο ως έχουν πράξει οι λοιποί Αχαιοί και μη Πρωθυπουργοί της χώρας.
Επειδή δεν θα σας ζητήσω να μου αλλάξετε υποκάμισον όπως με ενεφάνιζε να αιτούμαι κάποιος ευφυής συμπολίτης μας για να το προμηθευτείτε ένα από το γειτνιάζον κατάστημά του .

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ κ. Δήμαρχε,
Θα σας παρακαλέσω να μου κάνετε μίαν μικράν χάριν.
Να μεταφέρετε τον ανδριάντα μου στα Δημοτικά Λουτρά, όπου εκεί να του κάνετε ένα θερμό λουτρό με ισχυρό απορρυπαντικό για μέταλλα και αφού απομακρυνθούν οι ρύποι να τον τοποθετήσετε στην αίθουσα όπου και ο ανδριάντας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ή σε κάποιο ήσυχο κι απόμερο μέρος .
Επίσης παρακαλώ να απομακρύνετε τας πινακίδας που φέρουν το όνομα μου εις μικρόν τμήμα της οδού Ρήγα Φεραίου γιατί δεν έχω συνηθίσει να κλέβω ξένες δόξες και τιμές.
Αφήσατέ με τέλος πάντων ήσυχο. Δεν θέλω ούτε τη σκιά των δένδρων της Πλατείας Όλγας, ούτε τα φιλοδωρήματα των πτηνών, ούτε τα μπουγελώματα των νεοβαρβάρων, ούτε τους λογαριασμούς των πατρινών. Φροντίσατε να τους προμηθεύετε μόνο λίγο χαρτί μήπως και κόψουν το ελάττωμα να γράφουν στους τοίχους, τα αγάλματα και στα μνημεία της πόλης μας. Θα είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα πολιτισμού που θα αφήσετε φεύγοντας. Εάν μου κάνετε την χάρη θα σας είμαι ευγνώμων ες αεί.

Ένας ταπεινός συμπολίτης σας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Και για την αντιγραφή

Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια: