Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Η αγάπη του Θεού σε 5 λεπτά


Συγκλονιστική πράξη αγάπης...
Αποσπάσματα από την ταινία "Most 2003"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα αμαρτήματα

Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ως μεγάλη αμαρτία τα σαρκικά αμαρτήματα. Όμως υπάρχει κι ένα άλλο αμάρτημα εξ ίσου σοβαρό και πιο επικίνδυ...