Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Δευτέρα προ των ΒαΐωνΤΡΙΩΔΙΟ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ   

                                                                            

                                                                                           
 


Καθίσματα Ήχος α'

Τήν έκτην Εβδομάδα, τής Νηστείας επέχοντες, προεόρτιον ύμνον, τών Βαϊων άσωμεν,Χριστώ τώ ερχομένω δι' ημάς, καθίσαι επί πώλου ονικού,τό τών εθνών υποκλίναι ως Βασιλεύς, αλόγιστον τώ Γεννήτορι, τούς κλάδους αυτώ τών αρετών, πάντες προευτρεπίσωμεν, όπως καί τήν Ανάστασιν αυτού, χαίροντες ίδωμεν.

Ωδή α' Ήχος α'

Τά πάθη νεκρώσωμεν, δι' εγκρατείας, τό πνεύμα ζωώσωμεν, 
δι' ενθέων πράξεων, όπως οψώμεθα, 
Πάθος Χριστού τό σεπτόν καθαρωτάτω νοϊ.
Ασπλάγχνου ζηλώσαντα, Πλουσίου τρόπους, 
Χριστέ πολυεύσπλαγχνε, ικετεύω σύνταξον,
Λαζάρω πένητι, λυτρούμενός με τής φλογός, καί τού ασβέστου πυρός.
Εκ πάντων ενήστευσα, κατορθωμάτων, εις κόρον απήλαυσα, 
τών σφαλμάτων Κύριε, νύν ούν πεινώντά με, 
σωτηριώδους καί σεπτής, έμπλησον βρώσεως.


Δ.Μ.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ἡ οὐκρανικὴ ταινία γιὰ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν ἰατρὸ μὲ ἑλληνικοὺς ὑποτίτλους (Video)

Μια ταινία μάθημα να τη χαρακτηρίσω?? μάλλον χαστούκι ταιριάζει καλύτερα ,σε ολους εμας τους χλιαρούς χριστιανούς με τις ηθικές αρχές π...