Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Η Πρόνοια του Θεού
"Δεν είναι η ιδική μας φροντίδα 
αλλά η πρόνοια του Θεού
 που προξενεί το πάν, 
ακόμη δε και εκεί όπου νομίζουμε
ότι ενεργούμε μόνοι μας".  

Αγ.Ιωάννης Χρυσόστομος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας

Τὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας συγκλονίζει πολλούς. Γιατί ὑποφέρει ὁ δίκαιος σ' αὐτὴ τὴ ζωή; Γιατί εὐημερεῖ ὁ ἄδικος; Γιὰ τὸν πιστὸ δὲν...