Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Η Πρόνοια του Θεού
"Δεν είναι η ιδική μας φροντίδα 
αλλά η πρόνοια του Θεού
 που προξενεί το πάν, 
ακόμη δε και εκεί όπου νομίζουμε
ότι ενεργούμε μόνοι μας".  

Αγ.Ιωάννης Χρυσόστομος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Τα νεανικά ναυάγια

Η σύγχρονη εποχή μας είναι γεμάτη από ερείπια και ναυάγια. Δεν πρόκειται βέβαια για τα ερείπια που αφήνουν οι πόλεμοι στο πέρασμα τους...