Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Η Πρόνοια του Θεού
"Δεν είναι η ιδική μας φροντίδα 
αλλά η πρόνοια του Θεού
 που προξενεί το πάν, 
ακόμη δε και εκεί όπου νομίζουμε
ότι ενεργούμε μόνοι μας".  

Αγ.Ιωάννης Χρυσόστομος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ἔτσι τὸν ἔσωσε ὁ Ἅγιος

Ἀπὸ γραφικὸ χωριὸ τοῦ Πηλίου ἦταν ὁ Στρατής. Θεοσεβὴς ἄν­θρωπος, μὲ πολλὴ πίστη, ὅ­πως καὶ ἡ οἰκογένειά του. Συχνά, ὅταν ἤθελε λίγο νὰ...