Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Η Πρόνοια του Θεού
"Δεν είναι η ιδική μας φροντίδα 
αλλά η πρόνοια του Θεού
 που προξενεί το πάν, 
ακόμη δε και εκεί όπου νομίζουμε
ότι ενεργούμε μόνοι μας".  

Αγ.Ιωάννης Χρυσόστομος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ὁ Χριστός πάντοτε ἔρχεται στόν ἄνθρωπο… π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Ὁ Χριστός πάντοτε ἔρχεται στόν ἄνθρωπο, καί ἰδίως σ᾽ αὐτόν πού βρίσκεται σέ ταλαιπωρία καί θλίψη καί ἀνάγκη. Καί μάλιστα πιό πολύ σ᾽ ἐκ...