Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Ο Σταυρός της ανοχής


        

    «Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε» λέγει ο Απ. Παύλος .Μας προτρέπει δηλ. να υπομένουμε τους αδελφού μας που από ελαττώματα, ελλείψεις και αδυναμίες γίνονται ενοχλητικοί, ερεθίζουν και πολλές φορές με τον άκαμπτο χαρακτήρα τους δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις τους.
            Τα « βάρη» των αδελφών είναι ποικίλα, όπως ποικίλα είναι και τα δικά μας που πρέπει να υπομένουν οι άλλοι. Για να μπορέσει κανείς να εφαρμόσει στη ζωή του το λόγο του Απ. Παύλου χρειάζεται να έχει μεγάλη αγάπη μέσα στην ψυχή του.
            Ένα θαυμαστό παράδειγμα:
            Ένας αγιορείτης μοναχός περιποιούνταν για πολλά χρόνια το γέροντά του που έπασχε από αμνησία και του έκανε τη ζωή μαρτυρική. Ο γέροντας είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου και συνεχώς προέτρεπε τον υποτακτικό του να σηκωθεί για την ακολουθία. Όταν ο μοναχός πήγαινε να ησυχάσει στο κελί του, μετά από κουραστική εργασία και πολύωρη προσευχή στην Εκκλησία, εκείνος του φώναζε και του μιλούσε άγρια για να τον διεγείρει από τη …ραθυμία. Έτσι κύλησαν πολλά χρόνια που ανέδειξαν το μοναχό άνθρωπο μεγάλης υπομονής και μεγάλης αγάπης.
  
(πρεσβ. Δ. Τάτση,ΕΡΩΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: