Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

«Υμείς δε έστε μάρτυρες τούτων» (Λκ. 24,48)

            Ο αναστημένος Χριστός μας στέλνει μέσα τον κόσμο να μοιραστούμε με άλλους τη «μεγάλη χαρά» της Ανάστασής Του.
            Ο π. Αλ. Σμέμαν γράφει:
            «Από την αρχή ο Χριστιανισμός υπήρξε η διακήρυξη της χαράς, της μόνης δυνατής χαράς πάνω στη γη…. Δίχως τη διακήρυξη αυτής της χαράς ο Χριστιανισμός είναι ακατανόητος. Μόνον ως χαρά η Εκκλησία έγινε νικήτρια μέσα στον κόσμο. Κι έχασε τον κόσμο όταν έχασε τη χαρά, όταν έπαψε να είναι μάρτυρας αυτής της χαράς. Απ’ όλες τις κατηγορίες εναντίον των χριστιανών, η πιο τρομερή εκφράστηκε από τον Νίτσε όταν είπε, ότι οι χριστιανοί δεν είχαν χαρά… «Μη φοβείσθε. Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην»- έτσι αρχίζει το ευαγγέλιο και τελειώνει: «και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιεροσόλυμα μετά χαράς μεγάλης…» (Λκ. 2, 10. 24,52).

            Κι εμείς πρέπει να επανακτήσουμε το μήνυμα αυτής της μεγάλης χαράς». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

Μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στην καθημερινότητα του ζευγαριού είναι η ανάγκη να προχωρήσουν τα μέλη του σε συμβιβασμό, όταν δι...