Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Οι άνθρωποι γίνονται: 
          -Ασεβείς:  Όσοι αποφεύγουν την αιώνια ζωή και χωρίζονται από τον δημιουργό Θεό.
          -Παράνομοι: Όποιοι αθετούν τον νόμο του Θεού, τον καταπατούν και τον παραβαίνουν με τα αισχρά έργα τους.
          -Χριστιανοί: Όσοι πιστεύουν ορθά και αγωνίζονται με λόγια και έργα να φυλάττουν  και να εκτελούν τα προστάγματα του Θεού και της Εκκλησίας.
          -Θεοφιλείς: Όποιοι αγαπούν τον Θεό και υπηρετούν με όλη τους την καρδιά και ζουν με τη ζωή τους όλα τα χρειώδη για να σώσουν την ψυχή τους.
          -Εγκρατείς: Όποιοι βρίσκονται μέσα στους θορύβους και σκάνδαλα κι αγωνίζονται να υποφέρουν και να πολιτεύονται θεάρεστα.

Αγ. Ιωάννης της Κλίμακος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Άγιος Παΐσιος εξηγεί τι αισθάνεται κάποιος, όταν πεθαίνει

«Γέροντα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται;»  Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα;», αλλά «φαϊν...