Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Οι Άγιοι και η εποχή μας

29 Μαΐου, αγ. Παρθενομάρτυρος  Θεοδοσίας

Ηρωίδα της πίστεως

          Στις 29 Μαΐου η Εκκλησία τιμά την Παρθενομάρτυρα αγία Θεοδοσία, της οποίας η μνήμη συνδέεται με την εθνική μας επέτειο και με τις σφαγές που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη κατά την ημέρα της αλώσεως. Μέσα στην Εκκλησία, την αφιερωμένη στο όνομα της αγίας Θεοδοσίας, έγινε εκείνη την ημέρα μεγάλη σφαγή και τα ιερά λείψανα της αγίας πετάχτηκαν από τους ιερόσυλους κατακτητές στο δρόμο.
          Οι αιρετικοί εικονομάχοι, όταν ζούσε, την έσυραν, την κακοποίησαν και τέλος την θανάτωσαν. Οι άπιστοι κατακτητές πέταξαν στο δρόμο και ποδοπάτησαν τα ιερά της λείψανα. Αλλά τι βγήκε μ’ αυτό; Τίποτε περισσότερο από το να φανεί ο φανατισμός των αιρετικών και η βαρβαρότητα των απίστων. Η Αγία Γραφή λέει για τους αγίους του Θεού σ’ αυτή την περίπτωση: «Έδοξαν εν οφθαλμοίς αφρόνων τεθνάναι…. οι δε εισίν εν ειρήνη».

Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αντιαιρετικά, η Εκκλησία δ΄

Οι αιρετικοί έχοντας χάσει την αίσθηση της Εκκλησίας σαν ζωής, την έχουν μετατρέψει σε ιδέες, θεωρίες και συναισθηματισμούς. Προσπαθούν ...