Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Το Πάσχα του νεοφώτιστου
             
Το Βάπτισμα είναι η συμμετοχή στο θάνατο και στην ανάσταση του Χριστού. Μας λέει ο απ. Παύλος σχετικά με αυτό το θέμα «συνετάφημεν ουν αυτώ δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτως και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν».
            Το Πάσχα ως βαπτισματική εορτή περιήλθε σε αχρησία στην Ανατολική Εκκλησία ήδη από τον ενδέκατο αιώνα, αλλά τα πιο διακεκριμένα χαρακτηριστικά του ακόμη διασώζονται στην πασχαλινή ακολουθία. Όπως στο παρελθόν, όταν το εκκλησίασμα κρατούσε αναμμένες λαμπάδες προχωρούσε εν λιτανεία με τους νεοφώτιστους από το χώρο της βάπτισης στην εκκλησία, έτσι και τώρα τη νύχτα του Πάσχα οι χριστιανοί λιτανεύουν γύρω από την εκκλησία σαν να παρευρίσκονται στην κοινή βάπτισματική τους εορτή.
            Κατόπιν, όταν αναγγέλλονταν  για πρώτη φορά τα νέα για την ανάσταση του Χριστού στην είσοδο της εκκλησίας, προχωρούμε από το σκοτάδι σε μια εκκλησία πλημμυρισμένη από φως. Εκεί, καθώς αρχίζει ο όρθρος, ακούμε τον πασχαλινό κανόνα, στον οποίο αναφέρεται το Βάπτισμα μας σαν να έχει μόλις τελεστεί.
            «Χθες συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον αναστάντι σοι. Συνεσταρούμην σοι χθες , αυτός με συνδόξασον, Σωτήρ, εν τη βασιλεία σου». Και μόλις αρχίσει η Λειτουργία, μας υπενθυμίζει ξανά το Βάπτισμά μας με τον ύμνο: «Όσοι εις Χριστόν εβαπτισθητε, Χριστόν  ενεδύσασθε. Αλληλούια».
            Το Βάπτισμα είναι το πιο αποφασιστικό γεγονός της ζωής μας.        Αλλά πόσο λίγη προσοχή του δίνεται! Η συμμετοχή στη γιορτή της ανάστασης, την κοινή βαπτισματική μας γιορτή, μας υπενθυμίζει ζωντανά το «ούτως και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν». Και ποια είναι αυτή η καινότητα ζωής που είναι παρούσα στη γιορτή του Πάσχα; Την βιώνουμε όταν παίρνουμε μέρος στην Ευχαριστία. Και έτσι είναι πολύ φυσικό και σπουδαίο το γεγονός πως θα πρέπει όλα τα βαπτισμένα μέλη της εκκλησίας να συμμετέχουν επίσης στη θεια Κοινωνία, ιδιαίτερα κατά τη νυχτερινή λειτουργία του Πάσχα.  

            Αρχιεπ. Φιλανδίας ΠΑΥΛΟΥ, «Η Πίστη μας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: