Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Η περιπέτεια της ελευθερίας


Η ελευθερία με την οποία προίκισε ο Θεός τα λογικά πλάσματά Του οδήγησε στην μεγάλη περιπέτεια της Ιστορίας. Αρχικά η περιπέτεια αυτή φαίνεται σαν μια αποτυχία στο έργο του Θεού. Η πτώση των αγγέλων, του ανθρώπου, η αποδοκιμασία του έργου των Προφητών, η Σταύρωση και ο θάνατος του Χριστού είναι μεγάλοι σταθμοί της

Αποτυχίας του θεϊκού έργου. Όμως ο Κύριος μας βεβαιώνει «ο Πατήρ μου εργάζεται έως άρτι». Η εργασία αυτή του δημιουργού που συνεχίζεται και επεκτείνεται πέρα από το έργο της εξαημέρου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνεχής παρουσία του αγαπώντος Θεού στις διάφορες φάσεις της περιπέτειας της ελευθερίας μας. Είναι η συνεχής προσφοράς της χάριτος του παναγίου Πνεύματος που «πάντοτε τα ασθενή θεραπεύει και τα ελλείποντα αναπληροί» για τη συνέχιση και την τελική επιτυχία του θείου σχεδίου της θεώσεως του ανθρώπου και της ανακαινίσεως του κόσμου.

Όταν θα ανατείλει η αυγή εκείνη την ημέρα και θα αρχίσουμε να απολαμβάνουμε την «ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού» κάτω από έναν «καινόν ουρανόν» και πάνω σε μια «γη καινή», τότε θα εκτιμήσουμε το προνόμιο της ελευθερίας μας. Τότε θα παραδεχτούμε πως γι ’αυτή την κατάσταση της ελευθερίας άξιζε η ανθρωπότητα να ζήσει την μεγάλη περιπέτεια της Ιστορίας.


π.Γ.Στ.1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριτούμε πάτερ που και το καλοκαίρι φροντίζετε για την πνευματική μας καλλιέργεια.