Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Το τρίπτυχο του Θεού


Η βάση που κινείται ο Θεός προς τον άνθρωπο είναι η αγάπη, η αλήθεια και η ελευθερία. Το τρίπτυχο αυτό ο άνθρωπος το νοιώθει μόνον όταν γίνεται «κοινωνός θείας φύσεως», όταν αγιάζεται και εισχωρεί η ζωή μας μέσα στη ζωή του Θεού.

Έτσι μπορούμε να προχωρούμε συνεχώς από τη ζωή μας στη ζωή του Θεού και γινόμαστε «κατά χάριν Θεοί». Τότε μόνο μπορούμε να βιώσουμε τη θεότητα και να αποδεχόμαστε την αποκάλυψη της αλήθειας που είναι πάνω από τη λογική μας.

Η αποκάλυψη της θεότητας βιώνεται και ο καθένας ζει ανάλογα με την αγιότητα του, την πρόσληψη που κάνει μέσα στην Εκκλησία της χάριτος των άκτιστων ενεργειών του Θεού.

Γι’ αυτό ο Θεός δεν περιγράφεται με διανοητικούς ορισμούς και με λογικές αποδείξεις, αλλά βιώνεται προσωπικά απ’ αυτόν που έχει καθαρή καρδιά: «μακάριοι οἱ καθαροί τῆ καρδία ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» και «γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος». Η αγιότητα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της θεότητας.

Ας μην προσπαθούμε λοιπόν ούτε να περιγράψουμε τον Θεό ούτε να τον αποδείξουμε, αλλά να τον ζήσουμε. «Θεόν νοῆσαι μέν χαλεπόν, φρᾶσαι δε ἀδύνατον. Δυνατόν μόνον βιῶσαι».


π.Γ.Στ.


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΩΡΑΙΟ...